Dne 6. 12. 2022 se studenti 2. roč., prezenční formy specializace Logistika ve službách zúčastnili v rámci předmětu Logistika služeb v obecném zájmu vyžádané přednášky odborníka z praxe formou exkurze do “Centra duševního zdraví” v Přerově.  Studenti se dozvěděli o poskytování terénní zdravotně sociální služby, která je zaměřena na diagnostiku a léčbu pacientů se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch a na jejich psychiatrickou rehabilitaci.