Studium pro absolventy VOŠ

Absolventi vyšších odborných škol mohou na Vysoké škole logistiky získat bakalářské vzdělání ve zkrácené formě studia. Studenti studují na základě vypracovaného individuálního studijního plánu, který je zpracován na základě předcházejícího studia na vyšší odborné škole (dále VOŠ).

Individuální studium je nabízeno standardně v Přerově a Praze v prezenční a kombinované formě studia a ve všech nabízených specializacích: Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku.

Průběh studia pro zájemce po VOŠ

  • studium probíhá formou přednášek a seminářů souběžně se studijním plánem tříletého bakalářského studijního programu
  • studium se řídí organizací příslušného akademického roku
  • prezenční forma individuálního studia probíhá formou cvičení a přednášek v průběhu pracovního týdne. V rámci studia je zohledněno předchozí studium na VOŠ
  • kombinovanou formu individuálního studia studenti absolvují v rámci každého semestru cca jedenkrát za čtrnáct dnů v pátek od 14:30 hodin do pozdních večerních hodin a v sobotu od 8:30 hodin do odpoledních hodin. Časová dotace k jednotlivým předmětům respektuje předpokládanou shodu se studijními obory absolvované VOŠ. Tato forma je velmi vhodná pro pracující studenty, jimž umožňuje intenzivní, účinnou a profesně zaměřenou výuku, kterou je možné sladit s pracovními a jinými povinnostmi
  • délka studia: 3 semestry.

Doklady nutné pro přijetí:

  • doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
  • doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom)
  • absolvování přijímacího pohovoru.

Předměty absolvované na VOŠ vám mohou být zohledněny pokud: 

  • dodáte školou potvrzený výpis zkoušek a zápočtů z předmětů absolvovaných na VOŠ
  • anotace předmětů absolvovaných na VOŠ, které jsou ověřeny razítkem a podpisem zástupce školy.