Ve dnech 20. – 22. 4 2022 se uskutečnila na Fakultě hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií Technické univerzity v Košicích pravidelná soutěž studentských prací Mezinárodní studentská vědecká odborná konference.

Vysokou školu logistiky reprezentovala práce Solving Complex Problems with Design Thinking Method in the Field of Supply Chains (Řešení komplexních problémů metodou Design Thinking v oblasti dodavatelských řetězců). Autorem práce je Pavel Staněk, jeho vedoucím je Oldřich Kodym. Prezentace práce proběhla před odbornou komisí i formou posterů. Právě naše práce byla komisí oceněna cenou za nejlepší poster.

Blahopřejeme Pavlu Staňkovi k úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci VŠLG.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

prorektor pro vzdělávání