Týden po bakalářských proběhly v tomto týdnu státní závěrečné zkoušky studentů navazujícího magisterského studia. Studenti obhajovali své závěrečné práce, které byly často zaměřené na řešení konkrétních problémů našich průmyslových partnerů a prokazovali i teoretické znalosti v oblastech svých logistických profilací. Ke státním zkouškám se přihlásilo v tomto červnovém termínu více než 50 studentů.

Titul inženýr ve studijním programu Logistika získalo 36 studentů profilace Logistika a řízení dopravních procesů a 17 studentů profilace Logistika a řízení výrobních procesů. Slavnostní akt promoce proběhne 29. června.

Přeji našim novým absolventům hodně spokojenosti v osobním a hodně úspěchů v pracovním životě!

Oldřich Kodym, prorektor pro vzdělávání