V tomto týdnu proběhly státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia. Studenti obhajovali své závěrečné práce, které byly často zaměřené na řešení konkrétních problémů našich průmyslových partnerů a prokazovali i teoretické znalosti v oblastech svých logistických specializací. Ke státním zkouškám se přihlásilo v tomto červnovém termínu více než 50 studentů.

Titul bakalář ve studijním programu Logistika získalo 29 studentů specializace Logistika v dopravě, 12 studentů specializace Logistika ve službách a 9 studentů specializace Informatika pro logistiku. Téměř všichni noví bakaláři se přihlásili do navazujícího magisterského studia. Slavnostní akt promoce proběhne 28. června.

Přeji našim novým absolventům hodně spokojenosti v osobním a hodně úspěchů v pracovním životě!

Oldřich Kodym, prorektor pro vzdělávání