Probíhající projekt

EU

Název školy: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Název projektu: Implementace digitalizace pro logistiku
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361
Doba trvání projektu: 1. 12. 2019 – 30. 4. 2022
Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Informace o projektu

Projekt vytvoří prostředí digitálního logistického centra a logistického skladu, ve kterém uživatelé mohou virtuálně realizovat související logistické procesy. Součástí řešení bude představení moderních logistických systémů využívající vysokého stupně automatizace včetně moderních IT prvků a zavedení používání prvků automatické identifikace. Na virtuálních digitálních objektech projekt řeší reálné logistické procesy v průběhu expedice a skladování zboží.

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu žáků SŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt v médiích