V rámci volitelného předmětu Odborné praktikum pokračovala v akademickém roce 2021/2022 spolupráce Vysoké školy logistiky se Správou železnic. Studenti tak mohou absolvovat teoretickou přípravu vedenou odborníky ze Správy železnic. Následně po složení příslušných odborných zkoušek D-03, D-07 a D-08 mohou získat profesní kvalifikaci pro výkon provozních činností na železnici.

První absolventi třísemestrální přípravy již složili všechny potřebné teoretické zkoušky a také praktickou zkoušku pro výkon povolání výpravčího.

Studenti, kteří v únoru 2022 zahájili přípravu na odbornou zkoušku D-03 a D-03/PZZ, studium této části přípravy ukončili a úspěšně složili předepsanou zkoušku.

Úspěšným absolventům odborné přípravy blahopřejeme a Správě železnic, OŘ Ostrava (a bývalému OŘ Olomouc) děkujeme za spolupráci při přípravě mladé generace na budoucí povolání.