V tomto období probíhá výzkumné šetření, jehož cílem je lepší poznání životů a kariér absolventů. V jeho rámci jsem za VŠLG oslovil 939 absolventů, kteří ukončili své studium v posledních letech. Je pro mě příjemným zjištěním, že naše kontakty na absolventy jsou stále aktuální, svého adresáta nenašlo pouze necelých 40 mailů. Termín pro účast absolventů v šetření sice ještě neuplynul, nicméně někteří absolventi kromě vyplnění dotazníku zaslali i reakci na mou žádost. Jejich znění je samozřejmě ovlivněno předvánočním obdobím.

  • Dobrý den pane docente. Děkuji, rád se zúčastním výzkumného šetření. Přeji klidné vánoční svátky, hodně sil a pevné zdraví do nového roku. S pozdravem Ing. D.P.
  • Vážený pane Docente, profesore, Samozřejmě se do projektu zapojím a dotazník vyplním. Vždy je co zlepšovat, přesto mi Vaše škola dala do života mnoho pozitivních věcí. Zdravím a přeji mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásné svátky. S.S.
  • Dobrý den, pane doc. Kodyme. Děkuji za zaslání dotazníku. Vyplním. Jsem hrdý, že jsem mohl u Vás studovat. Člověk se cítí, že opravdu v oboru logistiky může fungovat, orientovat se – kombinovat se železnicí, rovněž mnoho nových předmětů jako inovace a nová informatika byla užitečná. S další radostí pozoruji, jak i na železnici rozvíjíte výuku cvičným sálem. S přáním hezkého zbytku adventu a klidného prožití Vánoc. Váš absolvent J.K.
  • Vážený pane docente, omlouvám se za pozdní reakci na Vaši výzvu. Výzkumného šetření jsem se zúčastnil hned následující den po obdržení Vašeho emailu prostřednictvím odkazu níže. Současně mi dovolte abych využil této příležitosti a popřál Vám a celému akademickému sboru do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů nejen v profesním životě ale zejména také v osobním životě. S pozdravem, I.D.
  • Dobrý den, dotazník vyplněn, jsem velmi potěšena za kontaktování. Přeji Vám krásné Vánoce a mnoho dalších spokojených studentů. S pozdravem Ing. M.Z.
  • Vážený pane docente, děkuji Vám za e-mail, výzkumné šetření jsem vyplnil. Zdravím Vás a přeji Vám klidné Vánoce a úspěšný start do nového roku. P.O.

Rád bych alespoň touto cestou poděkoval absolventům za reakci nad rámec samotného šetření. Vždy jsem rád, když absolventi jsou nejen ve svém profesním životě úspěšní.

Pro úplnost uvádím, že na základě pravidel šetření byli osloveni i absolventi našeho bakalářského studia, kteří pokračovali nebo pokračují v našem studiu magisterském.

Přeji všem našim absolventům i současným studentům hodně zdraví a spokojenosti v novém roce!

Oldřich Kodym, prorektor pro studium