VŠLG
MENU

Zodpovědnost studentů a zaměstnanců na VŠLG po návratu ze zahraničí od 9. července

14.07.2021

Na základě aktuálních protiepidemických opatření s účinností od 9. července 2021 je nutné informovat při vstupu do budov VŠLG o návratu ze zahraničí v předcházejících 14 dnech a prokázat se příslušným dokladem očkování – nemoc – test. Studenti a zaměstnanci se budou řídit tzv. cestovatelským semaforem ministerstva zdravotnictví, který je dostupný na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

V případě návratu ze zemí, které jsou v době návratu dle webu ministerstva zdravotnictví zařazeny mezi země s nízkým nebo středním rizikem nákazy, se student nebo zaměstnanec prokáže negativním testem.

Při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy není možné vstoupit do prostor VŠLG před ukončením izolace a bez negativního výsledku RT-PCR testu.

Splnění uvedených povinností je nutné prokázat při příchodu na VŠLG na vrátnici, dále pak zaměstnanci ve vztahu ke svému nadřízenému, studenti svému pedagogovi. Bez doložení negativního testu není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná.

Zaměstnanci či studenti, kteří jsou v režimu 14 dní po dokončené vakcinaci nebo do 180 dnů od prodělané nemoci a mohou tuto skutečnost doložit potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem, mohou po návratu ze zahraničí do budov VŠLG bez výše uvedených omezení.

VŠLG apeluje na zodpovědný přístup studentů a zaměstnanců jako občanů.

Mimořádné opatřední ze dne 2. července 2021, č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, zde.