VŠLG
MENU

Žijeme v době bez kontaktu

03.04.2020

Pro minimalizaci šíření koronaviru je dnes nezbytné co nejvíce omezit kontakt mezi lidmi. Je to něco, na co nejsme vůbec zvyklí, a mnozí z nás se tomu těžko přizpůsobují.

V technické praxi je ale bezkontaktní přístup běžný. Dokážeme bezkontaktně platit, bezkontaktně identifikovat zboží i další věci. Buďme vděčni za bezkontaktní technologie, umožňují udržet alespoň základní provoz dodavatelských i obchodních řetězců. Tyto řetězce jsou nedílnou součástí logistických procesů na všech místech od výroby přes expedici, skladování, prodej, užití až po recyklaci, znovupoužití. Všude zde se využívají čárové kódy, QR a další 2D kódy i další prostředky automatické identifikace pro získávání dat/informací bez přímé účasti člověka. Přímý přenos do informačních systémů snižuje chybovost, zvyšuje efektivitu ve firmách a automatizuje komunikaci mezi firmami.

Tato velmi zajímavá technická oblast je součástí odborné průpravy studentů VŠLG, s automatickou identifikací se setkají v odborných předmětech zaměřených na výrobu, dopravu, služby i další. Prakticky si studenti mohou vyzkoušet automatickou identifikaci ve výukové laboratoři od přípravy chytré etikety přes načítání v jednotlivých místech logistického řetězce až po zpracování takto získaných dat.

 Vysoká škola logistiky vychovává studenty v bakalářském programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách i Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studiu se pak v rámci oboru Logistika mohou zaměřit na oblast dopravy nebo výroby. Logistika není jen nápis na kamionu, je to způsob myšlení a řízení věcí kolem nás. A přijímací řízení je stále otevřeno.

Vše zdárně zvládnout to je teď důležité.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym – prorektor pro strategii a rozvoj