VŠLG
MENU

Zapojení VŠLG do projektu KOMPETENCE 4.0

11.05.2021

VŠLG je prostřednictvím svých odborníků zapojena do aktivit projektu Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, zkráceně KOMPETENCE 4.0. Zapojení odborníků VŠLG spočívá v aktivitách spojených s identifikací a pojmenováváním nových dovedností, vznikajících v důsledku zavádění prvků Průmyslu 4.0. Výzkum probíhá ve spolupráci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery.