VŠLG
MENU

Workshop matematické gramotnosti

18.04.2019

Dne 15. 4. 2019 se na Vysoké škole logistiky uskutečnil workshop Krajského metodického kabinetu matematické gramotnosti za přítomnosti pedagogických pracovníků základních a středních škol. Akce byla realizována v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Na setkání byla prezentována ukázková výuková hodina, které se účastnili studenti přerovské Střední průmyslové školy. Mgr. Kamil Peterek, Ph.D., z Vysoké školy logistiky navázal ukázkou SW produktů využitelných při výuce matematiky. Závěrem proběhla diskuse členů kabinetu k možnostem využití programů při výuce na různých základních a středních školách.

Ing. Libor Kavka, Ph.D.