VŠLG
MENU

Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově zahajuje nový akademický rok pod novým vedením ….

22.09.2016

Nově zvolený rektor uvádí: „Mým prvořadým cílem, coby rektora VŠLG, je zajistit vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj vysoké školy tak, aby nedošlo k degradaci stanovených cílů a jejího poslání ve stále měnícím se prostředí. Budu dále pokračovat ve zvyšování kvality nejen výuky, ale i studijních programů tak, aby se naši absolventi stali odborníky v oborech spjatých s logistikou a byli konkurenceschopní na trhu práce. Fundované změny, které si dnešní doba vyžaduje, již započal emeritní rektor VŠLG JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., kterému za vše patří velké díky. Za jeho vedení v uplynulém akademickém roce obsadila VŠLG v konkurenci všech vysokých veřejných a soukromých škol krásné třetí místo v kategorii Technika – veřejné i soukromé školy.“

Celé znění tiskové zprávy…