VŠLG
MENU

Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově zahajuje nový akademický rok pod novým vedením

22.09.2016

Správní radou Vysoké školy logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG) byl dne 1. 8. 2016 jmenován nový rektor doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., který doposud zastával funkci prorektora a garanta bakalářské studijního oboru Dopravní logistika.

Nově zvolený rektor uvádí: „Mým prvořadým cílem, coby rektora VŠLG, je zajistit vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj vysoké školy tak, aby nedošlo k degradaci stanovených cílů a jejího poslání ve stále měnícím se prostředí. Budu dále pokračovat ve zvyšování kvality nejen výuky, ale i studijních programů tak, aby se naši absolventi stali odborníky v oborech spjatých s logistikou a byli konkurenceschopní na trhu práce. Fundované změny, které si dnešní doba vyžaduje, již započal emeritní rektor VŠLG JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., kterému za vše patří velké díky. Za jeho vedení v uplynulém akademickém roce obsadila VŠLG v konkurenci všech vysokých veřejných a soukromých škol krásné třetí místo v kategorii Technika – veřejné i soukromé školy.“

Zmiňované ankety se zúčastnilo přes 20 000 hlasujících z řad současných i bývalých vysokoškolských studentů. Výsledky této ankety jsou nejen pro budoucí maturanty zveřejněny v Almanachu TOP fakult 2016.
Současným trendem vysokoškolského vzdělávání je orientace na praktické znalosti a dovednosti studentů, proto VŠLG ve spolupráci s Radou pro spolupráci s praxí, jejímiž členy jsou představitelé významné podnikatelské sféry v místním regionu, plánuje vybudování tří nových učeben pro praktickou výuku. Jedná se o cvičebnu logistiky, která bude zaměřena na řešení úkolů výzkumně vývojového charakteru (nových metod řízení dopravy pomocí automatické identifikace, apod.) Dále cvičebnu modelování a simulace, která bude vybavena speciálním softwarem pro navrhování výroby a plánování materiálových toků. A cvičebnu řízení dopravy a telematiky, kde pomocí funkčních modelů jednotlivých systémů dopravy doplněných o audio-vizuální ukázky dojde k názornému předvedení použití dopravních systémů v praxi, vzájemné kooperace v rámci kombinované dopravy a řízení dopravy.

Vysoká škola logistiky o.p.s. chce udržet své konkurenční postavení a klade si do dalších let vysoké cíle. Věřme, že dojde k jejich naplnění, a pro studenty tak bude vytvořeno takové vzdělávací zázemí, které jim zabezpečí kvalitní odborné a vysoce placené uplatnění v jejich profesním životě.

Více informací Vám poskytne Ing. Martina Smékalová z Vysoké školy logistiky o.p.s. na emailu martina.smekalova@vslg.cz nebo telefonu +420 581 259 138.