VŠLG
MENU

Vysoká škola logistiky o.p.s. je partnerem Národního centra Průmyslu 4.0

09.02.2018

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádali dne 29. 1. 2018 den otevřených dveří, jehož cílem bylo umožnit především malým a středním podnikům navázat kontakty v oblasti Průmyslu 4.0 a nahlédnout do činnosti obou subjektů, které fungují v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Také zástupci naší školy ve složení prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Ing. Libor Kavka, Ph.D. a doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. se v odpoledních hodinách, které byly vymezeny pro odborné přednášky, dne otevřených dveří zúčastnili. Vysoká škola logistiky, má svojí přímou účastí v NCP4.0 formou partnerství možnost aktualizovat odborné předměty a obsahově je profilovat v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0.

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

foto ©Roman Sejkot, CIIRC ČVUT