VŠLG
MENU

Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠLG

03.10.2018

Předseda Akademického senátu vyhlašuje volby členů
do Akademického senátu Vysoké školy logistiky o. p. s.

Volby do Akademického senátu se uskuteční

ve dnech 22. – 26. října 2018
v budově Vysoké školy logistiky, Palackého 1381/25.

Výzva k podávání návrhů na kandidáty do Akademického senátu

Návrhy kandidátů z řad akademických pracovníků a studentů podávejte osobně na sekretariátě rektora
(pí. Hradilová – dveře č. 208)
. Zde obdržíte formulář pro návrh kandidáta. Vyplněný formulář vhodíte
do připravené zapečetěné urny. Návrhy kandidátů můžete podávat: 

do středy 17. října 2018 do 16:00 hodin.

 Přerov 20. 9. 2018

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Předseda Akademického senátu