VŠLG
MENU

Vstupujeme do IT Clusteru

26.08.2019

Vysoká škola logistiky vstupuje do sdružení podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí v oblasti informačních a komunikačních technologií IT Cluster. Mezi hlavní pilíře a aktivity klastru patří:

Příprava lidských zdrojů: V úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů nejen pro členy sdružení.

Řešení inovačních projektů: Vytvářet potenciál pro řešení inovačních projektů s maximálním využitím synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech. Podporovat výzkumné a rozvojové aktivity členů.

Komunikace a marketing: Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi v regionu. Stejně tak podporovat obchodní a personální vazby mezi členy.

Vysoká škola logistiky si od členství v IT Clusteru slibuje další rozvoj oboustranně výhodné spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti logistiky a jejího informačního zabezpečení i s jinými vysokými školami a univerzitami.