VŠLG
MENU

VŠLG vystavovala na Gaudeamu v Brně

11.11.2014

Ve dnech 4. – 7. listopadu prošlo branami brněnského výstaviště více jak 28000 návštěvníků Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání – „GAUDEAMUS 2014“, který patří mezi nejvýznamnější zdroje informací o možnostech dalšího studia. Na veletrhu bylo zastoupeno rekordních 226 samostatných vystavovatelů ve 113 expozicích. Vystavovatelé byli z České republiky a dalších 12-ti zemí světa: Velké Británie, Dánska, Německa, Slovenska, Francie, Malty, Nizozemí, Švýcarska, Maďarska, USA, Austrálie a Kanady. Bylo zastoupeno 476 fakult a více než 4 000 českých a zahraničních studijních oborů. Standardním doprovodným programem veletrhu byly přednášky vystavujících škol, které navštívilo 34,2% z celkového počtu návštěvníků Součástí veletrhu byly tradičně úspěšné doprovodné programy „Věda pro život“ a „Pojďme si hrát s technikou“. Novým doprovodným programem bylo „Testovací centrum“, které využilo 20% návštěvníků.