Probíhající projekty

Successful online learning for sustainable last mile logistics 2020-1-ES01-KA226-VET-096222 Erasmus+ Česká logistická asociace ve spolupráci s VŠLG je zapojena do mezinárodním projektu Successful online learning for sustainable last mile logistics v rámci programu Erasmus+. Cílem mezinárodního projektu je připravit modelové příklady z logistiky pro studenty středních odborných škol se zaměřením na logistiku. Řešitelské konsorcium je sestavené z výzkumných institucí ze Španělska, Francie, Itálie a České republiky.

KOMPETENCE 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231 Operační program Zaměstnanost VŠLG je prostřednictvím svých odborníků zapojena do aktivit projektu Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, zkráceně KOMPETENCE 4.0. Zapojení odborníků VŠLG spočívá v aktivitách spojených s identifikací a pojmenováváním nových dovedností, vznikajících v důsledku zavádění prvků Průmyslu 4.0. Výzkum probíhá ve spolupráci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery.