Název projektu: Moje univerzita
Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0007
Doba trvání projektu: 6. 8. 2012 – 30. 10. 2013
Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Informace o projektu

Projekt usiluje o podporu dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření centra znalostí pro vnější svět bez omezení – vytvoření Mojí univerzity. Hlavním cílem projektu je podpořit občanské vzdělávání, zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel, zvýšit jejich motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání.
Vzdělávací aktivity projektu jsou zaměřeny na organizačně-legislativní ukotvení Mojí univerzity u žadatele, přípravu modulů, literatury, vč. eLearningu pro účastníky s časovými obtížemi, zapojení exkurzí do vzdělávací nabídky. V rámci projektu bude realizováno pilotní ověření 4 vybraných předmětů (kurzů). Tato aktivita bude realizována ve 3 směrech:

  • Organizačně-legislativní ukotvení Mojí univerzity u žadatele (plán. délka studia v celk. rozsahu 6 semestrů, možnost volby vybraných modulů, různá očekávání, cíle účastníků apod.), příprava modulů, literatury, vč. eLearningu pro účastníky s časovými obtížemi.
  • Pilotní ověření.
  • Exkluzivní analýza s eval.

Projekt klade velký důraz taktéž na informační a propagační aktivity. Ty budou realizovány ve třech oblastech:

  • mediální podpora v rádiu, televizi, tisku, internet, video spot, portál,
  • světelné plochy, polepové a vnitřní plochy autobusů,
  • festival dalšího vzdělávání s významnou osobností (a open classes)

Díky těmto aktivitám bude možné zvýšit informovanost o významu a možnostech dalšího vzdělávání, prezentovat potřebnost dalšího vzdělávání pro každého (podporovat uznání, význam vzdělávání v dospělosti pro společnost, zdůrazňovat hodnotu vzdělání jako předpoklad úspěchu v životě profesním a sociálním se zaměřením na menší města, společenskou potřebu být s dobou a schopen reagovat na technologický vývoj, podporovat další vzdělávání u lidí se stabilním zaměstnáním, kteří neplánují kariérní postup a jsou pracovně spokojeni) a povýšit vzdělávání a vzdělání v hodnotových prioritách člověka.

Harmonogram klíčových aktivit:

  • Centrum znalostí na VŠLG (srpen 2012 – říjen 2013)
  • Informační a propagační aktivity (srpen 2012 – říjen 2013)