Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné škole živnostenské Přerov s.r.o.

Tento projekt byl zahájen v roce 2012. Hlavním cílem projektu bylo inovovat 10 vzdělávacích programů v denní, dálkové a distanční formě vzdělávání s dopadem na zkvalitnění výuky cílové skupiny pro snadnější uplatnění v praxi a zařadit moderní metody výuky LMS Moodle. Dalším úkolem bylo inovovat interní dokumentaci školy a inovovat stávající kreditní systém. Doprovodným efektem by měla být akreditace těchto projektů. reg. č. projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Souhrnná zpráva