Informace o projektu

Dne 1. 7. 2009 zahájila Moravská vysoká škola Olomouc realizaci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV“, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je nabídnout akademickým a ostatním pracovníkům působícím ať již přímo nebo nepřímo ve VaV kvalitní pokračování v jejich odborných znalostech. Předmětem projektu je navržení funkčního systému vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků, aplikovatelného na VŠ, vědeckovýzkumné instituce i soukromé společnosti, zpracování metodik a studijních opor pro navržené vzdělávání a realizace pilotního ověření systému vzdělávání pro zaměstnance Moravské vysoké školy Olomouc a partnerské organizace. Partnery projektu jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky Přerov, Fyzikální ústav Akademie věd ČR a společnost TESCO SW a.s. Více informací naleznete na webových stránkách projektu: http://www.mvso.cz/veda-vyzkum-inovace/projekty/apsys/.

Proběhla konference projektu APSYS

Dne 1. 7. 2009 zahájila Moravská vysoká škola Olomouc realizaci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV“, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je nabídnout akademickým a ostatním pracovníkům působícím ať již přímo nebo nepřímo ve VaV kvalitní pokračování v jejich odborných znalostech. Předmětem projektu je navržení funkčního systému vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků, aplikovatelného na VŠ, vědeckovýzkumné instituce i soukromé společnosti, zpracování metodik a studijních opor pro navržené vzdělávání a realizace pilotního ověření systému vzdělávání pro zaměstnance Moravské vysoké školy Olomouc a partnerské organizace. Partnery projektu jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky Přerov, Fyzikální ústav Akademie věd ČR a společnost TESCO SW a.s. Více informací naleznete na webových stránkách projektu: http://www.mvso.cz/veda-vyzkum-inovace/projekty/apsys/.

Ve čtvrtek 16. února 2012 se v Olomouci konala konference projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV pod názvem Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Vysoká škola logistiky o.p.s. je jedním z partnerů projektu. Konference byla završením části projektu věnované výuce odborných předmětů. Své příspěvky přednesli odborní garanti jednotlivých modulů. Jejich příspěvky se týkaly nejen propojení vzdělávání a praxe, spolupráce jednotlivých vědních oborů, ale také výuky samotné. Jejího obsahu, přenesení znalostí a dovedností na posluchače a významu, jaký mohou tato témata mít při vědecké práci. Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV pokračuje odbornou jazykovou přípravou v anglickém a ruském jazyce, konec projektu se blíží s červnem 2012.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.