Vysoká škola logistiky spolupořádá konferenci Inovační region Přerovsko, která se uskuteční ve čtvrtek 12.5.2022 v prostorách Vysoké školy logistiky v Přerově. Hlavním organizátorem je Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK).
Cílem konference je nabídnout praktický pohled na inovace v businessu pomocí konkrétních use case místních firem a začínajících podnikatelů/startupových projektů a umožnit propojení mezi aktéry inovačního prostředí na Přerovsku. Panelová část je zaměřená na diskusi, kam by se měl region posouvat z hlediska podpory inovací, co firmy očekávají od veřejných subjektů typu ICOK, OHK Přerov, město Přerov/ budoucí inovační hub, nebo co naopak chtějí regionu nabídnout, co už dělají pro jeho rozvoj – investice do vzdělávání, nových technologií atp. Účast na konferenci i matchmakingu je bezplatná. Na konferenci se přihlaste zde. Na matchmaking se přihlaste zde

Program konference Inovační region Přerovsko

   

Matchmaking Inovace a realita v logistice 4.0

13:00–15:00  Základní principy konceptu Průmysl 4.0 vyžadují změnu myšlení – inovace – i v oblasti logistiky. Tyto principy, které vycházejí z automatizace, digitalizace, umělé inteligence a informačních a komunikačních technologií, se musí zákonitě odrazit i v ostatních oblastech, do kterých logistika zasahuje. Základním trendem je praktické využití chytré logistiky v oblasti průmyslových podniků, která vyžaduje autonomní řízení toků a propojenost na informační infrastrukturu i využití cloudových technologií. Stejný přístup lze uplatit i v řešení konceptu Smart regionu, kde tyto aspekty hrají klíčovou úlohu s podporou řešení, která respektují principy Green Deal. Cílem matchmakingové akce je hledat konkrétní formy spolupráce mezi Vysokou školou logistiky a firmami směřující k transferu znalostí a technologií z vědecko-výzkumného prostředí do aplikační sféry.