Konference historie

Problematika dopravy v regionu Smart city 2017

Vysoká škola logistiky o.p.s. se sídlem v Přerově uspořádala 23. 11. 2017 konferenci na téma „Problematika dopravy v regionu Smart City – Smart Region“. Cílem konference bylo upozornit na problematiku zahlcování měst a regionů nadměrnou silniční dopravou a omezenou možností parkování. Zároveň účastníkům dala informace o možnostech vertikálního parkování, jeho využití pro dopravu v klidu, investičních nákladech a provozních výdajích.

Konference byla určena odborníkům ze státní správy Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a odborníky z veřejné samosprávy měst z uvedených krajů.

Na konferenci zazněly tyto příspěvky: doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., VŠLG – „Řešení problémů výstavby a údržby pozemních komunikací a jejich vliv na region“; Ing. Jiří Stich, Czech Smart City Cluster „Smart systémy v dopravě“; Ing. Petar Petkov Stanchev, Ph.D., Aplis.cz, a.s. „Smart City – Smart Region“; Bc. Hynek Kovář, Ferrit s.r.o. „Automatizované parkovací systémy“ a Ing. Jan Prokop, GOLDBECK Bau, s.r.o. „Parkovací prefabrikované systémy“.

Od roku 1996 jsou v řadě měst zřizovány zóny placeného stání pro osobní automobily. Oranžová zóna je vyznačena oranžovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením. Je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni motoristé mohou na oranžové zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to jen po úhradě poplatku za parkování v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny.

Fialová zóna je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením. Je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze osoby s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázáním právního vztahu k vozidlu, vlastnictví nemovitosti nebo provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po úhradě poplatku za parkování v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Modrá zóna je na pozemních komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení) a je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou v modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu, vlastnictví nemovitosti nebo provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat časově omezeně, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

Kromě modré zóny pro rezidentní parkování, fialové zóny pro smíšené parkování a oranžové zóny pro návštěvnické parkování existují v řadě měst i další alternativy jak parkovat v klidu. Kromě komerčních parkovacích ploch, mezi ně patří především odstavná parkoviště P+R pro stání v místech s návazností na MHD.

Barevné zóny nejsou budoucností pro mobilu vlastníků osobních automobilů. Součástí dopravní infrastruktury musí být dostatečný počet parkovacích míst, která nabídnou řidičům bezpečné a konformní parkování. Chytrá parkoviště jsou dnes již samozřejmostí v řadě měst nejen vyspělých států. Vznikají kombinací konvenčních nebo automatických parkovacích domů vybavených telematickými aplikacemi.

Telematická aplikace chytrého parkoviště umožňuje dispečerské řízení parkovacích ploch, optimalizaci jejich využívání a poskytuje dynamické údaje o jejich využití. Zvyšuje např. i efektivitu výběru poplatků za parkovné, ale může i oznámit překročení maximální povolené doby parkování apod.

Systém chytrého parkování je tvořen např. kompaktní programovatelnou autonomní jednotkou s elektromagnetickým senzorem umístěným pod povrchem komunikace. Senzor podle naprogramování může hlásit do řídícího centra, zda parkovací místo je volné nebo obsazené a může dávat informace o obsazení parkovacích míst se zákazem parkování, případně neoprávněné obsazení míst vyhrazených pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo taxi. U těchto systémů se předpokládá, že budou vybaveny webovou aplikací, která umožní navigovat řidiče k nejbližšímu volnému místu na parkování u cílového místa. Platba parkovného obvykle probíhá bezhotovostně prostřednictvím jiné aplikace. Architektura systému je nastavena tak, aby pokryla tvorbu dalších webových aplikací podle přání zákazníka. Služba chytrého parkování představuje investičně nenáročné řešení vhodné i pro menší obce či firmy nebo rozsáhlá parkoviště nákupních center.

Moderní doba vyžaduje moderní dopravní infrastrukturu, která umožní plynulý proud silničních vozidel a bude disponovat dostatečnou kapacitou pro jejich odstavení v počátečním a koncovém místě.  Takový dopravní systém doplněný telematickým řízením bude poskytovat nejen jeho efektivní řízení, ale bude i ekonomicky efektivní. Takové byly hlavní informace, které si účastníci konference odnesli.

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., odborný garant konference

Konference inovace prakticky 2017

V prostorách Vysoké školy logistiky (VŠLG), v nichž byla konference sdružením OK4Inovace pořádána, se sešlo na osm desítek lidí, zejména manažerů a odborníků zastupujících firmy s inovačním potenciálem z Olomouckého kraje, ale i z dalších regionů. Program zahrnoval přednášky od známých odborníků na různé oblasti inovačních procesů, dále krátké prezentace představitelů malých a středních firem, které již v inovacích dosáhly konkrétních úspěchů, nakonec workshopy zaměřené na diskutování aktuálních inovačních problémů firem účastníků.

Jeden z nich, vedoucí R&D ve firmě ASIO, Jaroslav Lev, uvedl: „Na tuto konferenci jsem dostal doporučení od účastníků z minulého roku, a jsem velmi rád, že jsem se zúčastnil. Bylo pro mne velmi motivující slyšet reálné příběhy lidí a firem, jak se přes všechny obtíže podařilo úspěšně realizovat nové nápady. Velmi si cením i následného workshopu, kde jsme mohli s přednášejícími prodiskutovat naši inovační strategii a konkrétní postupy pro uvádění našich nových produktů na trh.“

Akce byla pořádána pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, jehož zde zastoupil a účastníky úvodním slovem přivítal náměstek hejtmana za regionální rozvoj, Pavel Šoltys.

Mezi přednášejícími byli odborníci s bohatou praxí v realizaci inovací jako například Pavel Juříček, majitel společnosti BRANO GROUP; inovační konzultant středoevropské úrovně Ján Košturiak, který pomáhá významným firmám včetně automobilek a jenž společně s německým institutem Fraunhofer založil společnost IPA Slovakia; dále kouč, expert JIC a dříve specialista v Hartmann–Rico Petr Hložánek nebo odborník na marketing inovací a design služeb Petr Šídlo z Direct People.

Ředitel pořádajícího sdružení OK4Inovace, Kamil Krč, který akci moderoval, sdělil: „Jsem moc rád, že se nám opakovaně daří přesvědčit ty nejlepší české a slovenské odborníky na inovační procesy, aby nám svými praktickými přednáškami a konzultacemi pomohli informovat firmy o výhodách inovací a osvědčených nástrojích k jejich přípravě i realizaci. Inovace jsou totiž nelehkou, avšak přitom nezbytnou cestou k finanční prosperitě, konkurenceschopnosti a dlouhodobé životaschopnosti firem.“

Mezi dalšími přednášejícími tak byli například Martin Tvarůžek, specialista na průmyslový design, který jako jediný Čech zvítězil dokonce dvakrát v prestižní světové soutěži RedDot Design: Product Design – vždy ve strojírenské kategorii. Dále Tomáš Novotný, náměstek ministra na MPO, jenž účastníky seznámil s možnostmi dotačního financování inovací, rektor VŠLG Ivan Hlavoň s přednáškou o logistických procesech nebo Petr Kubečka z VTP Univerzity Palackého v Olomouci, který firmy informoval o výhodách a praktických možnostech spolupráce firem s univerzitami.

Před budovou VŠLG měli účastníci konference možnost si fyzicky prohlédnout zaparkovaný „létající automobil“ – tedy nově vyvinutý vírník GyroMotion, s technickými úpravami a homologací umožňujícími kromě letu také pohyb po silnicích. Prezentoval jej jeho tvůrce a majitel firmy Nirvana Systems, Pavel Březina. Ten se pochlubil tím, že právě na loňské konferenci konzultoval s jedním z přednášejících, předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Josefem Kratochvílem, možnosti patentování tehdy vyvíjeného stroje. A o rok později je již v provozu.

Své zkušenosti s realizací inovačního produktu včetně zvládání různých úskalí účastníkům popsali představitelé několika menších firem. Kromě již zmiňovaného Pavla Březiny z firmy Nirvana Systems to byli Ing. Petr Gross, majitel stejnojmenné firmy, která vyvinula a patentovala si převratné automatické sněžné řetězy na automobily, dále Zdeněk Svoboda z firmy POPP vyrábějící inovativní zastřešení bazénů nebo Radka Martínková, jíž se podařilo s její firmou Bamboolik vyvíjející a prodávající moderní látkové pleny přesvědčit zákazníky ke změně nákupního chování.

Konference byla cílena především na manažery, kteří rozhodují o strategii firmy nebo jsou klíčoví pro realizaci vybraných inovačních procesů ve firmě. Typicky tedy pro osoby v pozicích, jako např. majitel, ředitel, technický ředitel, výrobní ředitel, vedoucí vývoje nebo vedoucí marketingu.

„Naše firma se stále rozvíjí jak na poli technologie, tak především na poli produktové inovace. Díky dynamické strategii naší společnosti se stávají inovace jedním z našich hlavních pilířů. Pozvánku na konferenci INOVACE PRAKTICKY jsme tedy uvítali. Byla to pro nás velmi dobrá možnost poznat různé způsoby řešení inovací, pohledy na inovace a možnosti vzájemné spolupráce,“ poznamenal další z účastníků, Pavel Hampl ze společnosti Palírna u Zeleného stromu.

O svůj důvod k účasti na konferenci se podělil i Ladislav Torčík, ředitel firmy NanoTrade: „Vyvíjíme výrobky s novými funkcemi a vlastnostmi, které dávají zákazníkům nový praktický užitek, mnohdy jde o multifunkční kombinace. Kromě běžných provozních překážek, které existují i u konvenčních firem, musíme ale dělat řadu věcí jinak. Nabízet nové výrobky je dost odlišná činnost nežli dodávat takové, které zákazníci už dobře znají. Setkání s jinými firmami na akcích typu INOVACE PRAKTICKY nám poskytují jiný pohled na podobné problémy. Diskuze s lidmi ochotnými podělit se o své zkušenosti nebo říci svůj názor z praxe nás posouvají kupředu a dodávají potřebnou energii.“

Partnery akce byly Olomoucký kraj, Vysoká škola logistiky, Jihomoravské inovační centrum (JIC) a VTP Univerzity Palackého v Olomouci. Mediálním partnerem bylo vydavatelství nejčtenějšího českého strojírenského časopisu MM Průmyslové spektrum.

Konference – Logi 2016

Moto: Logistika – strategický faktor konkurenceschopnosti

V pořadí již 17. mezinárodní konference navazuje na tradici založenou Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, která v této tradici pokračuje ve spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou České Budějovice a Vysokou školou logistiky o.p.s. v Přerově. Vysoká škola logistiky o.p.s. přivítala přední české a zahraniční odborníky z logistiky v Přerově. Konference se uskutečnila ve dnech  12. – 13. října 2016 v Hotel FIT v Přerově. Na konferenci bylo diskutováno o  problematice nových trendů a očekávání v logistice, v logistických činnostech včetně logistických služeb.

Motto: Logistics – the strategic factor of competitiveness

The 17th International Conference LOGI continues in the tradition, which was established by Jan Perner Transport Faculty of University Pardubice. Recently, Jan Perner Transport Faculty continues in this tradition by cooperation with the Institute of Technology and Economics in České Budějovice and with the College of Logistics in Přerov. This year the International Conference LOGI will welcome Czech and foreign experts in the field of logistics at the College of Logistics in Přerov. The Conference LOGI was be held on 12th – 13th October 2016 at the premises of the Hotel FIT in Přerov. There were discussions at the conference about the issues of new trends and expectations in logistics, the logistics activities, including logistics services.

Pokrokové metody v logistice 2016

Vysoká škola logistiky o.p.s.  ve spolupráci s Fakultou dopravy ČVUT Praha  pořádala dne 22. 4. 2016 konferenci  na téma „Pokrokové metody v logistice“

Konference inovace prakticky 2016

Vicepremiér Pavel Bělobrádek představil účastníkům akce nedávno vládou schválenou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020. Doplnil tak prezentace inovačních odborníků informacemi o výhledech podpory firemních inovací. Po jeho přednášce byl prostor pro diskuzi, kde zodpověděl řadu dotazů a námitek přítomných představitelů firem.

Přes 70 účastníků akce přivítal kromě ředitele OK4Inovace Kamila Krče také náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj a územní plánování Pavel Šoltys. Následovaly přednášky významných inovačních expertů. Vystoupil zde například Ján Košturiak, který se svou firmou IPA Slovakia založenou společně se špičkovým německým institutem Fraunhofer pomáhá s inovacemi velkým automobilkám a dalším firmám. Dále se účastníkům věnovali ředitel vývojového a prototypového centra společnosti Siemens ČR Vladimír Kulla, expert na marketing inovací Petr Šídlo z firmy Direct People, odborník na patenty a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl či vedoucí transferu technologií na VTP Univerzity Palackého v Olomouci Petr Kubečka. O své bohaté zkušenosti s firemními inovacemi se podělil i Karel Plotěný ze společnosti ASIO a Jakub Unucka ze společnosti GABEN; obě firmy byly mezi vítězi různých soutěží o nejlepší inovace. Vybrané nástroje a praktické zkušenosti z inovací logistických procesů firmám představil Oldřich Kodym z Vysoké školy logistiky.

„Cílem této akce bylo propagovat takové přínosy inovačního úsilí pro firmy, jako je zvýšení konkurenceschopnosti a exportního potenciálu či zlepšení finančních výsledků,“ sdělil Kamil Krč, ředitel pořádajícího sdružení OK4Inovace. „Zároveň jsme chtěli představitelům firem prostřednictvím velmi zkušených odborníků na inovace ukázat praktické nástroje a způsoby, jak dosáhnout vyšší inovativnosti a úspěchu na trhu s novými produkty. Naše aktivity se snažíme provádět tak, aby měly skutečné dopady a dlouhodobě pomohly i ke konkrétním výsledkům v zavádění a zlepšování inovačních procesů. Ohlasy firem dokazují, že se to daří.“

Tato slova potvrzuje produktový manažer firmy TONDACH Česká republika Hynek Stančík: „Zúčastnil jsem se obou ročníků Konference INOVACE PRAKTICKY  a zpracoval z nich zkrácené výtahy přednášek pro další kolegy, kteří teď pomáhají šířit inovační kulturu. Konference přinesla velké množství impulsů, námětů a tipů, které nám pomohly především lépe si uvědomit realitu světa inovací. Dnes sice inovuje každý, ale my se s pomocí těchto cenných informací snažíme inovovat dobře.“

Po přednáškách proběhly v odpolední části workshopy, na nichž přítomní experti diskutovali s účastníky o konkrétních otázkách a problémech, jež v souvislosti s inovacemi aktuálně řeší ve svých firmách. Poskytli jim tak mnohé rady a tipy v oblastech, jako je vývoj nových produktů, inovace výrobních a logistických procesů, zajištění úspěšného uplatnění inovace na trhu či ochrana průmyslového vlastnictví v praxi.

Zájem byl i o specifické zkušenosti Vladimíra Kully z firmy Siemens, kterému se podařilo od mateřské společnosti získat mandát pro vybudování vývojového a prototypového centra přímo v České republice. „Dnes již nemluvíme o přesunu vývoje ze zahraničí, ale o tvorbě vlastních inovací pro život přímo v České republice,“ prozradil Vladimír Kulla. „Nové koncepty jako Průmysl 4.0 se spolu s novými technologiemi stávají realitou a mění se i způsob, jakým fungují vývojová centra. Tzv. Ingenuity for life není pro Siemens jen nový slogan, je to vyjádření změny v myšlení a přístupu k inovacím, které se promítá i do oblasti vývoje. Vývojová centra jsou dnes tvůrčí místa s agilním a otevřeným prostředím, které je pro vývoj potřebné. Zasedačky nahradily kreativní místnosti, ve kterých se pracuje na ,out of the boxʻ inovacích podpořených interním crowdfundingem. Konference byla nejen skvělou příležitostí pro předání zkušeností, ale i příležitostí získat další inspiraci pro zlepšování, protože vývoj je nikdy nekončící proces.“

Akce se zúčastnili manažeři a odborníci z firem jako např. AMF Reece ČR, Ekoprogres Hranice, Sigma Group, Wanzl, DT – Výhybkárna a strojírna, Hella Autotechnik Nova, Koyo Bearings Česká republika, Elzaco, M.L.S. Holice, Papcel, Meopta – optika, Nirvana systems, PRECHEZA, OLC Systems, One3D, URC Systems, CATHEDRAL Software, PSP Engineering a dalších.

Celým dnem se nesla myšlenka o důležitosti provázání procesu vzniku inovace s poznáváním potřeb zákazníka. „Není nic nového na tom, že při designu produktů a služeb je zásadní interakce se zákazníkem. I přesto stále vzniká řada neúspěšných produktů – dle mého názoru především proto, že firmy nemají zvládnutý způsob, jak to správně udělat opakovaně a systematicky, aby to skutečně přineslo řádový posun výsledků,“ sdělil Petr Šídlo z konzultační firmy Direct People.

Konference pořádaná tradičně sdružením OK4Inovace se letos konala v rámci RIS3 projektu „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“ spolufinancovaného z OP VVV, a to v prostorách přerovské Vysoké školy logistiky. Partnerem akce byl kromě této technické vysoké školy též Olomoucký kraj, společnost Siemens Česká republika a VTP Univerzity Palackého v Olomouci. Mediálním partnerem pak bylo vydavatelství nejčtenějšího českého strojírenského časopisu MM Průmyslové spektrum.

Konference INOVACE PRAKTICKY 2015

V pátek 24. dubna 2015  se na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově uskutečnilo zajímavé setkání mladých odborníků, kteří se v doktorském studiu připravují na dráhu výzkumných a vědeckých pracovníků v oboru Dopravní logistika. Doktorandi z Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Košicích, VŠB technické univerzity Ostrava a samozřejmě i z Vysoké školy logistiky se na historicky prvním setkání budoucích vědců v tomto oboru, setkali v Přerově, aby si vyměnili zkušenosti ze studia doktorandského oboru Dopravní logistika.

Na konferenci bylo předneseno 15 referátů o výzkumných problémech, které studentům přidělili zkušení profesoři a docenti. Svou mladou erudici rozpracovali zadané témata do významných výzkumných projektů, z nichž se některé stanou progresivním programem vývoje Evropské unie.

Mezi nejzajímavější referáty lze započíst projekt do vzdálenější budoucnosti což je studie pro přípravu života lidí na Marsu s využitím energetického potenciálu jeho měsíců, nebo projekt na kratší dobu a to je podzemní doprava materiálů v Evropě, kdy je záměrem šetřit životní prostředí tím, že to co je možné se umístí pod povrch země a místo velkého množství kamiónu na cestách
se bude velkou rychlostí dopravovat zboží velkou potrubní poštou. Například ovoce z jihu Evropy se na pultech prodejců ve Švédsku octne bez chlazení prakticky úplně čerstvé. Pak budeme moci skutečně říci, že dostaneme na stůl čerstvé ryby z řek a moří v Evropě.

Budou také, ale reálnější a ekonomicky výhodné a životnímu prostředí přijatelné projekty, z nichž za zmínku stojí návrh na využití intermodální přepravy, kdy se řeší jak navázat ekonomicky výhodnou přepravu zboží vlakem a kamióny, aby se optimálně využila kapacita těchto dopravních prostředků. Dále je také zajímavý příspěvek zaměřený na nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci a ta je založena na důsledném využívání informačního systému zaměřeného na využití internetu věcí a internetu služeb, kdy se postupně i kybernetické systémy budou chovat jako rozumné – smart systémy.

Možná málo kdo ví, že i náš významný fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský, začínal jako mladý asistent a na pokyn svého profesora, řešil měření povrchového napětí na kapce kapaliny a po velkém pracovním úsilí se stal prvním českým laureátem Nobelovy ceny.

Možná, že i mezi přednášejícími na této konferenci vznikne základ nějakého významného objevu.

Perspektiva rozvoje výzkumných a vývojových prací v oblasti dopravní logistiky je ohromná a příkladem pravidelné výměny zkušeností výzkumníků v této oblasti bude tato první konference zasvěcená oblasti, která zatím byla ve stínu jiných oborů. Foto ….

Forum Lutsk

Ve dnech 3.2. – 5.2.2015 se uskutečnilo na Státní technické univerzitě v Lutsku na Ukrajině setkání zástupců třinácti vysokých škol za účelem navázání vzájemné spolupráce mezi zúčastněními vysokými školami.

Spolupráce mezi Vysokou školou logistiky o.p.s. v Přerově a Státní technickou univerzitou v Lutsku, která setkání iniciovala a ostatními zástupci vysokých škol: Dokuz Eylul Univerzity Turecko, Lublin University of Technology Polsko, Aleksandras Stulginskis University Litva, Kyrgyz State Technical University Kyrgyzstan, Gergian Technical University Gruzie, Brest State Technical University Bělorusko, Technical University of Moldova Moldávie, Yerevan State University Arménie, Azerbaijan Technicla University Azerbajdžan, tak získává novou, neformální podobu zapracovanou do konkrétních bodů MEMORANDA, které bylo v závěru společného jednání podepsáno všemi zúčastněnými stranami. Memorandum vymezuje rámec spolupráce mezi vysokými školami s cílem zlepšit vzájemnou  komunikaci a výměnu informací zejména v oblasti vzdělávání.  Foto…

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Úspěšné univerzitní fórum logistiky

V rámci oslav 10. výročí založení Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově bylo jako součást 9. mezinárodní logistické konference střední a východní Evropy „SpeedCHAIN 2014“ konané ve dnech 12. a 13. 11. 2014 v Břevnovském klášteře v Praze uspořádáno zasedání „Fórum logistického vzdělávání“. Více informací o konferenci…

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

VSLG uspořádala mezinárodní IT konferenci

Dne 17. září 2013 pořádala Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Využití moderních informačních technologií v logistice“ ve spolupráci s Českou logistickou asociací a se Zvazom logistiky a zasielatelstva Slovenskej republiky. Této konference se osobně účastnil president České logistické asociace Ing. František Kyncl, Ph.D. a president Zvazu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky Ing. František Komora, kteří předali rektorovi JUDr. Ivanovi Barančíkovi pro Vysokou školu logistiky o.p.s. ocenění za dlouholetou výchovu odborníků v oblasti logistiky. Dopolední – společné zasedání účastníků bylo obsahově zaměřeno na aplikace různých forem informačních technologií využívaných při řízení na všech úrovních logistických řetězců. Tomu odpovídali příspěvky zaměřené na komplexní IT řešení pro logistiku v praxi, na využití mobilních aplikací v logistických procesech, nasazení chytrých telefonů (smartphonů), využití systémů RFID, clusterová řešení pro logistiku a spedici až po ucelené systémy detekce pohybu transportních zařízení v logistickém řetězci. Odpolední jednání proběhlo ve dvou sekcích. První byla zaměřena na současné trendy dalšího rozvoje informačních technologií a jejich perspektivnímu využití v podmínkách logistiky, mikroelektroniky (mj. vícejádrových procesorů), nových optimalizačních a simulačních a matematických metod, databázových systémů a komunikačních technologií. Odpolední druhá sekce byla zaměřena na uplatnění informačních technologií ve výuce na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově. Této konference se účastnila většina akademických zástupců vysokých škol a představitelé z praxe a dalších organizací. Foto z akce…

JUDr. Ivan Barančík,
rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.

Česká konference rektorů

Proběhla konference projektu APSYS

Ve čtvrtek 16. února 2012 se v Olomouci konala konference projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV pod názvem Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Vysoká škola logistiky o.p.s. je jedním z partnerů projektu. Konference byla završením části projektu věnované výuce odborných předmětů. Své příspěvky přednesli odborní garanti jednotlivých modulů. Jejich příspěvky se týkaly nejen propojení vzdělávání a praxe, spolupráce jednotlivých vědních oborů, ale také výuky samotné. Jejího obsahu, přenesení znalostí a dovedností na posluchače a významu, jaký mohou tato témata mít při vědecké práci. Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV pokračuje odbornou jazykovou přípravou v anglickém a ruském jazyce, konec projektu se blíží s červnem 2012.

Účast na konferenci

Vysoká škola logistiky o.p.s. se účastní Evropského fóra vzdělávání v logistice. EFLE 2011 se konalo v říjnu 2011 v České republice, organizátorem byla Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Stejně jako předchozího ročníku, EFLE 2010, který proběhl v říjnu 2010 v chorvatském Záhřebu, se účastnilo přes 35 účastníků z 20 evropských institucí terciárního vzdělávaní. Více informací na http://efle.eu/