VŠLG
MENU

Vánoční den na Vysoké škole logistiky o.p.s.

20.12.2018

Dne 19. prosince 2018 se na půdě Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově konal pod záštitou Akademického senátu tradiční Vánoční den VŠLG, kterého se zúčastnili studenti i akademičtí pracovníci vysoké školy. Členové akademického senátu zajistili výzdobu prostor školy, pohoštění s vánočním punčem a doprovodný zábavný program. Studenti 2. ročníku navazujícího magisterského presenčního studia prezentovali své návrhy inovativních obalů pro konkrétní výrobky na českém trhu, které vytvořili v rámci výuky předmětu Obalová technika a identifikace. Tradičně jsme také přivítali klienty centra Spolusetkávání z. ú. z Přerova, kteří se aktivně zapojili do zdobení vánočních dekorací a doprovodného zábavného programu. Děkuji všem zúčastněným, především pak akademickým pracovníkům a studentům – členům AS VŠLG za organizaci dne, studentům 2. ročníku PS NM za prezentaci obalů a všem zúčastněným studentům i akademickým pracovníkům, kteří společně vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru na půdě VŠLG.

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

předseda Akademického senátu VŠLG