VŠLG
MENU

Uvažujete o studiu?

18.01.2021

Vy se teď díváte dopředu, kam dál. Pokusím se vám pomoci tím, že já se ohlédnu zpět:

  • Jak jsem se dostal k logistice? Vystudoval jsem obory zaměřené na komunikaci, automatizaci a řízení jak strojů, tak i procesů. Co je to ten proces? To slovo pochází z latiny a má význam postupného děje nebo změny, posloupnosti stavů systému, tedy téměř čehokoliv kolem nás. Stále jsem se pohyboval v oblasti řízení strojů a procesů kde se prolínají oblasti informací, řízení techniky i lidí.
  • Vyvíjí se společnost, vyvíjení se lidé, vyvíjejí se vztahy. Zůstává to, že každý má nějaké potřeby. Jak tyto potřeby naplnit? Co je stále základem? Je to stále procesní pohled. Ten je základem logistiky.
  • Logistika zná pravidlo 7S: správné zboží na správném místě pro správného zákazníka ve správný čas ve správném množství za správnou cenu ve správné kvalitě. Tyto oblasti bylo možné studovat v rámci jiných oborů, nikoliv komplexně.
  • Před necelými dvaceti lety byla založena VŠLG, se kterou spolupracuji od samého začátku v oblastech informatiky, komunikace, modelování systémů i dalších. Přišel průmysl 4.0, který nově definoval přístupy k firemním procesům. Informační a komunikační technologie jsou dnes všude. Spolu existuje reálný svět a jeho digitální podoba – digitální dvojče. I počítačové hry jsou takovým digitální dvojčetem mnohdy pouze vysněného (neexistujícího) světa. A i ve hrách se řeší logistické úlohy – a hráči to mnohdy ani netuší.
  • Takže jsem rozkročen nad oblastmi vnitrofiremní logistiky, dodavatelskými řetězci i službami s ICT v zádech. Na VŠLG v Přerově nebo Praze může být vaše cesta k logistice podstatně přímější i kratší. Spolu s kolegy jsme připraveni vám předat všechny potřebné znalosti a pomoci vám se získávám dovedností. Zkušenosti už jsou na vás…
  • S VŠLG si budete rozumět, jsme (vy i my) skoro stejně staří!

Oldřich Kodym