VŠLG
MENU

Úspěch na mezinárodní studentské konferenci

10.05.2017

Tato konference byla novou sekcí dlouholeté soutěže ŠVOČ. Za Vysokou školu logistiky byly na konferenci přihlášeny dvě práce:

  • Bc. Barbora Balková: Návrh opatření na zvýšení konkurenceschopnosti podniku
  • Bc. Helena Trojková: Řízení výroby s využitím technologie iBeacon

Obě soutěžní práce vycházejí z diplomových prací vedených doc. Čujanem.

Práce prezentovaná Bc. Helenou Trojkovou se umístila na 2. místě.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 studentů vysokých škol ze 4 zemí (ČR, PL, SK a SRB). Kromě prvních tří míst byla ještě udělena cena poroty, cena auditoria a cena děkana. Ještě probíhá internetové hlasování o nejlepší konferenční poster. Podpořte práci naší studentky na Facebooku! Díky.

Mezinárodní studentská konference je připravována jako putovní a je plánováno, že nejpozději v roce 2019 ji bude hostit Vysoká škola logistiky.
Oldřich Kodym, Katedra magisterského studia