VŠLG
MENU

Účast zástupců VŠLG na mezinárodním projektu SUSMILE

11.05.2021

Česká logistická asociace ve spolupráci s VŠLG je zapojena do mezinárodním projektu Successful online learning for sustainable last mile logistics 2020-1-ES01-KA226-VET-096222 v rámci programu Erasmus+. Cílem mezinárodního projektu je připravit modelové příklady z logistiky pro studenty středních odborných škol se zaměřením na logistiku. Řešitelské konsorcium je sestavené z výzkumných institucí ze Španělska, Francie, Itálie a České republiky.