VŠLG
MENU

Student VŠLG vystoupil na konferenci ve Vilniusu

18.03.2018

Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty paní Laimutė Sladkevičienė. Na konferenci, které se zúčastnilo 95 posluchačů fakulty, bylo předneseno 10 příspěvků. Každý příspěvek prezentoval výsledky odborných projektů studentů, které zpracovávali pod vedením pedagogů fakulty. Příspěvky přednesli studenti 1. až 3. ročníků oborů „Dopravní logistika“, „Silniční inženýrství“ a „Železniční dopravní inženýrství“. Příspěvek přednesl také student Vysoké školy logistiky Daniel Černoch, který je v současné době na studijním pobytu ve Vilniusu v rámci programu Erasmus+. Na konferenci přednesl příspěvek s názvem „Komparace statistických údajů sektoru doprava v České republice a Litvě“. Projekt zpracoval pod vedením paní Jurgity Ginavičienė, vedoucí Katedry dopravní logistiky na VTDKO.

Odkaz na informace pořadatele a fotogalerie z konference:

http://www.vtdko.lt/index.php/studentams/gtf/aktualu/2550-studentu-praktine-konferencija-verslas-ir-studijos-2018