VŠLG
MENU

VŠLG se podílí na tvorbě Strategického plánu rozvoje Statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027

06.09.2021

VŠLG byla oslovena Odborem koncepce a strategického rozvoje Statutárního města Přerova k zapojení svých odborníků do zpracování návrhové a implementační části strategického plánu jako jednoho ze základních rozvojových  dokumentů města Přerova. Na vizích, cílech, opatřeních a aktivitách spolupracovali  Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D., a pan Ing. Libor Kavka, Ph.D. v pracovních skupinách a výboru, primárně za oblast školství a dopravu. Výsledný dokument stanoví střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje  města na základě reálných potřeb území. Strategický plán přináší společnou sdílenou vizi rozvoje Přerova v následujících letech.

Více informací ke strategickému pránu zde (https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/koncepce-studie-strategie/strategicky-plan-2021-2027/)