VŠLG
MENU

Státnice oboru informatika pro logistiku

15.06.2020

Ve středu 10. června proběhly státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Logistika se zaměřením na Informatiku pro logistiku (nově akreditovaný obor) a oboru Informační management (dobíhající akreditace). Studenti zde prokázali kvalitní přípravu a naplnění profilu absolventa oboru. Jeho cílem je

  • Zaměření výuky na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atp.).
  • Přednost synergie znalostí z oblasti informatiky a logistiky odpovídající aktuálním požadavkům potenciálních zaměstnavatelů.
  • Výuka v učebnách praktické výuky vybudovaných pro praktická cvičení v oblasti automatické identifikace, řízení dopravy, modelování a simulace v logistice, navrhování logistických systémů a jejich propojení s IS a dalších.

Všichni studenti zpracovali bakalářské práce a prokázali i znalosti v jednotlivých odborných oblastech. Těmi v této specializaci jsou Informatika pro logistiku, Logistika, Informační a komunikační technologie, Zpracování dat. Témata obhájených závěrečných prací měla široký záběr:

  • Informační podpora evidence majetku v podmínkách AČR
  • Implementace čárových kódů ve výrobní firmě
  • Informační podpora předávání zkušeností v oblasti logistických procesů AČR
  • Hromadná doprava v okrajových částech města
  • Implementace systému pro řízení výuky a vzdělávání v dopravní společnosti
  • Ověření rozmístění antén na RFID bráně

Přejeme všem absolventům, novým bakalářům, mnoho štěstí a úspěchů jak v osobním tak i profesním životě. Své dveře kariérního růstu si získáním vysokoškolského titulu výrazně otevřeli. Těšíme se i na setkání s těmi, kteří budou ve vysokoškolském studiu na Vysoké škole logistiky pokračovat na magisterském stupni! Určitě využijí možnost téma své závěrečné práce dále rozvinout.

Se všemi absolventy se ještě setkáme na slavnostním aktu promoce, který se bude konat po prázdninách.

Oldřich Kodym

garant Informatika pro logistiku (dříve Informační management)