VŠLG
MENU

Státní závěrečné zkoušky na naší škole

21.06.2021

V měsíci červnu probíhaly na naší vysoké škole státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Poslední šestý semestr uzavřel tříleté studium bakalářského programu Logistika se ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí byla obhajoba bakalářské práce, přihlásilo celkem 68 studentů, z nichž ve studijním oboru Dopravní logistika vykonalo státní závěrečnou zkoušku úspěšně 44 studentů, v oboru Logistika služeb 16 studentů, v oboru Informační management 7 studentů.

Poslední čtvrtý semestr uzavřel dvouleté studium navazujícího magisterského studijního programu Logistika se ke státním závěrečným zkouškám, jejichž součástí byla obhajoba diplomové práce, přihlásilo celkem  91  studenti, z nichž 90 studentů vykonalo státní závěrečnou zkoušku úspěšně.