VŠLG
MENU

Slavnostní promoce absolventů

22.09.2021

V tomto týdnu proběhl v Městském domě slavnostní akt promoce absolventů studia logistiky.

20. září bylo promováno celkem 89 absolventů navazujícího studijního programu Logistika:

  • 7 studentů programu Logistika končící akreditace a
  • 82 studentů programu Logistika nové akreditace, z toho
  • 41 studentů v profilaci Logistika řízení dopravních procesů a
  • 41 studentů v profilaci Logistika řízení výrobních procesů.

21. září bylo promováno celkem 87 absolventů bakalářského studijního programu Logistika:

  • 54 studentů končícího oboru Dopravní logistika a nové specializace Logistika v dopravě,
  • 24 studentů končícího oboru Logistika služeb a nové specializace Logistika ve službách a
  • 9 studentů končícího oboru Informační management a nové specializace Informatika pro logistiku.

Přejeme všem absolventům hodně úspěchů jak v osobním tak pracovním životě.
Oldřich Kodym