Nové projekty

Název: Partnerství měst a začlenění západočeského lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO, čj. MK 22822/2020 OPP, řešitelské období 3-12/2020, hlavním výstupem je mezinárodní vědecká konference https://vsmvv.cz/konference_partnerstvi_mest_unesco/ Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Řešitelský tým: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutelk, PhD., PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA

Záverečná správa

Priebežne riešené projekty

Název: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, APVV-18-0257 řešitelské období: 2019-2022 Grantový projekt základního výzkumu řešený ve spolupráci s FF UKF v Nitře, hlavní řešitel doc. Ing. Lucia Spálová, PhD., David Melas, Mphil, Denis Melas, MSc., spoluřešitel doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Záverečná správa