prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Profesor

Škola

Vysoká škola logistiky

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Odborné zameranie:

 • Optimalizační metody
 • Teorie grafů
 • Umělá inteligence
 • Fuzzy modelování
 • Automatizace
 • Databázové systémy

Projekty:

 • Evoluční návrh řídících algoritmů. GA ČR 102/09/1668, hlavní řešitel.
 • Simulační modelování mechatronických soustav. Vědeckovýzkumný záměr, projekt č. MSM 0021630518. VUT, Brno, člen řešitelského týmu.
 • Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů. Vědeckovýzkumný záměr, projekt č. MSM 261100009. VUT, Brno, člen řešitelského týmu.
 • Automatizace technologií a výrobních procesů. Vědeckovýzkumný záměr, projekt č. MSM 261100013. VUT, Brno, člen řešitelského týmu.

Vzdelanie a odborný rast:

 • 1976: Technická kybernetika, specializace Řídicí technika (VUT v Brně, Fakulta elektrotechnická)
 • 1985: Matematická informatika (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita), Fakulta přírodovědecká)
 • 1998: Technická kybernetika (VUT v Brně, Fakulta strojní)
 • 2001: Aplikovaná matematika (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)
 • 2009: Konstrukční a procesní inženýrství (Vysoké učení technické v Brně)

Prax:

 • 1976-1986: První brněnská strojírna, Brno, vedoucí projektant
 • 1986-1991: VUT v Brně, Fakulta strojní, Jednotné výpočetní pracoviště, samostatný odborný pracovník
 • 1991-1994: VUT v Brně, Fakulta strojní, Katedra informatiky, odborný asistent
 • 1994-2001: VUT v Brně, Fakulta strojní/Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, odborný asistent
 • 2001-2009: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, docent
 • 2000-2010: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, ředitel ústavu
 • 2009-dosud: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, profesor
 • 2004-dosud: VŠLG o.p.s., Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra magisterského studia

Odborné organizácie:

 • Vědecká rada Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – člen
 • International Carpathian Control Conference – člen mezinárodního programového výboru

Publikácie

Šeda, M., Šedová, J. and Horký, M.: Multichannel Queueing Systems and Their Simulation. In: APSAC 2016, Springer-Verlag, Berlin, 6 pp., accepted, in print [Lectures Notes in Electrical Engineering,2016. ISSN 1876-1100.]

Šeda, M. and Šeda, P.: A Minimisation of Network Covering Services in a Threshold Distance. In: Matoušek, R. (ed.): Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Springer-Verlag, Heidelberg, 2015, pp. 159-169. ISBN 978-3-319-19823-1. [Advances in Intelligent Systems and Computing,2015, vol. 378, pp. 159-169. ISSN 2194-5357.]

Šeda, M., Roupec, J. and Šedová, J.: Transportation Problem and Related Tasks with Application in Agriculture. International Journal of Applied Mathematics and Informatics. Vol. 8, 2014, pp. 26-33. ISSN 2074-1278.

Šeda, M.: Graph and Geometric Algorithms and Efficient Data Structures. Chapter inZelinka, I., Snášel, V., Abraham, A. (eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach. Berlin, Springer-Verlag, 2013, pp. 73-95. ISBN 978-3-642-30-503-0.

Ošmera, P., Šeda, M. and Weisser, R.: Evolutionary Optimization of Controllers. Chapter inZelinka, I., Snášel, V., Abraham, A. (eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach. Berlin, Springer-Verlag, 2013, pp. 869-887. ISBN 978-3-642-30-503-0.

Matoušek, R., Minář, P., Lang, S. and Šeda, M.: HC12: Efficient PID Controller Design. Engineering Letters, 2012, vol. 20, no. 1, pp. 42-48. ISSN 1816- 093X.

Mauder, T., Šandera, Č, Štětina, J. and Šeda, M.: Optimization of the Quality of Continuously Cast Steel Slabs Using The Firefly Algorithm. Materiali in Tehnologije (Materials and technology), Vol. 45, No. 4, 2011, pp. 347-350. ISSN 1580-2949.

Šeda, M. and Březina, T.: Geometric Robot Strategies. In: Březina, T., Jablonski, R.: (ed.): Recent Advances in Mechatronics. Springer-Verlag, Berlin (Germany), 2009, pp. 197-202. ISBN 978-3-642-05021-3.

Šeda, M.: Mathematical Models of Flow Shop and Job Shop Scheduling Problems. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 4, No. 4, 2007, pp. 241-246. ISSN 1307-6906.

Šeda, M.: Heuristic Set-Covering-Based Postprocessing for Improving the Quine-McCluskey Method. International Journal of Computational Intelligence, Vol. 4, No. 2, 2007, pp. 139-143. ISSN 1304-2386.