doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Riaditeľ inštitútu MBA a emeritný rektor

Škola

Vysoká škola logistiky