VŠLG
MENU

Říká vám něco sobotní.vnučky.nožička?

15.06.2020

Dnes si už bez podpory informačních systémů nedokážeme představit ani chod firmy ani chod společnosti. Už dávno je pryč doba atomických, samostatných, oddělených informačních systémů. Dnes tyto systémy výrazně spolupracují, aby svým uživatelům přinesly služby s vysokou přidanou hodnotou. EDI (rozhraní pro elektronickou výměnu dat/informací) je dnes samozřejmou a nezbytnou součástí systémů. A informační systémy dnes poskytují nejen informace o statickém stavu, tedy že něco někde nějak je, ale nabízejí i informace dynamické, např. že objednané zboží je na cestě od výrobce do distribučního skladu, a mnohdy i to, že dopravní prostředek se zásilkou urazil už skoro polovinu této cesty. A že je zrovna na souřadnicích…, tedy je lokalizováno.

Obloukem se vracím k titulku článku. Dokážete si souřadnice místa zapamatovat? Jsou to jen 2 čísla (ale s mnoha desetinnými místy nebo ve struktuře stupeň/minuta/vteřina). A zkusíte si zapamatovat titulek tohoto článku? A zkusíte ho zadat do webové adresy what3words.com? Tedy https://what3words.com/sobotní.vnučky.nožička. Našli jste? Tady, na Vysoká škole logistiky se můžete dozvědět, jak správně organizovat procesy jak ve výrobních nebo dopravních firmách, ve službách, v oblastí veřejné i státní správy i jak optimálně využít podporu informačních systémů.

Vysoká škola logistiky vychovává studenty v bakalářském programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách i Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studiu se pak v rámci oboru Logistika mohou zaměřit na oblast dopravy nebo výroby. Logistika není jen nápis na kamionu, je to způsob myšlení a řízení věcí kolem nás. A přijímací řízení je stále otevřeno.

Doc. Kodym – prorektor pro strategii a rozvoj