VŠLG
MENU

Režim na VŠLG od 25. 11. 2020: Do Vánoc se předpokládá on-line výuka

18.12.2020

aktualizováno 18.12.2020

Na základě přetrvávajících výrazných omezení v souvislosti s nákazou Covid-19 se nepředpokládá do 22. 12. 2020 takové rozvolnění, které by umožnilo návrat prezenční výuky pro všechny studenty. Z tohoto důvodu bude na VŠLG pokračovat on-line výuka bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu prezenční i kombinované formy studia do 22. 12. 2020.  Od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je vyhlášeno v souladu s harmonogramem akademického roku rektorské volno.

S účinností od 25. 11. 2020 se na základě krizového opatření vlády č. 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 umožňuje osobní přítomnost studentů na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky max. 10 osob v jedné místnosti. O způsobu vykonání zkoušky rozhodne vyučující po dohodě s garantem předmětu a toto uvede v poznámce k vypsanému termínu v ISIS. S ohledem na plánované zrušení papírových indexů není zkouška bez vypsání v ISIS přípustná.

Omezení škol od 25. 11. 2020

Omezení škol od 30. 11. 2020

Omezení škol od 7.12.2020

Omezení škol od 21.12.2020