VŠLG
MENU

Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. vypisuje výběrové řízení

24.04.2019

Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. vypisuje výběrové řízení na:

  • 2 místa docenta nebo odborného asistenta s technickým zaměřením.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecká hodnost min. Ph.D. nebo brzká obhajoba habilitační práce, potenciál výrazného kvalifikačního růstu, výsledky vědecko-výzkumné a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka.

Přihlášky doložené životopisem (zaměřeným na průběh odborné praxe), kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, přehledem publikační činnosti, zasílejte do 30. 6. 2019 na adresu: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – k rukám pí. Ireně Hradilové.