VŠLG
MENU

Publikace Významné firmy Olomouckého kraje 2020

13.12.2019

Vážení studenti a absolventi školy,

byla vydána již pátá, aktualizované verze publikace Významné firmy Olomouckého kraje 2020. Prezentace firem jsou rozděleny včetně fotografií dle oborů působnosti a v úvodu publikace jsou vytvořeny 2 mapy s polohami firem v Olomouckém kraji. Celkem je v publikaci 173 firem.

Cílem publikace je představit společnosti, které využívají nejnovější vědecké poznatky a dokáží je aplikovat do praxe. Souhrnné informace o podnikatelském prostředí ocení nejen návštěvy z jiných krajů či ze zahraničí, ale i subjekty, které chtějí navázat výrobní či obchodní spolupráci s firmami v Olomouckém kraji.

Publikace je propagována na výjezdních zasedáních hejtmana Olomouckého kraje, na jednáních zastupitelstva a na veletrzích, kterých se Olomoucký kraj pravidelně účastní.

Publikace je vydána v česko-anglické verzi v nákladu 1000 kusů. V elektronické podobě je ke stažení zde a na webových stránkách Olomouckého kraje, v sekci Podnikání, inovace a zaměstnanost, pod odkazem Příručky, publikace a letáky.

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi, kontaktujte prosím: