VŠLG
MENU

Provoz vysokých škol od 8. 6. 2021

09.06.2021

Sjednocují se všechny možnosti prokazování negativního testu na COVID -19 nebo jeho náhrady, tedy i vysoké školy mohou akceptovat všechna potvrzení o testu, očkování a prodělání onemocnění dle bodu 8 MO č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN. Dále se povoluje odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.

Od 1. 7. 2021 se ruší povinné testování.