VŠLG
MENU

Promoce oboru Informační management

08.07.2019

V sobotu 29. června absolvovali slavnostní promoční akt a obdrželi diplom absolventi studijního oboru Informační management studijního programu Logistika.

Státní závěrečnou zkoušku úspěšně absolvovalo všech 8 přihlášených studentů. Dalších 5 studentů oboru absolvuje státní zkoušku v září. Témata obhájených závěrečných prací měly široký odborný záběr:

 • Implementace vybraných modulů informačního systému do prostředí konkrétního zákazníka
 • Informační podpora provozu nabíjecích stanic pro elektromobily
 • Komunikace mezi subjekty na železnici
 • Koncept Internetu věcí v logistice
 • Logistické procesy a zpracování testovacích dat v oblasti internetového bankovnictví
 • Perspektivy sdílené osobní dopravy
 • Využití cloudových řešení pro provoz logistických aplikací

První téma řešili 2 studenti, každý samostatně pro jiný modul a jejich výsledky jsou uplatňovány v produktech firmy Karat Software. I další práce mají vazbu na konkrétní témata ve firmách (GS1 a dalších). Další částí závěrečné zkoušky byly odborné předměty:

 • Řídicí a informační systémy
 • Logistika

a volitelné předměty:

 • Informační management nebo
 • Informační a komunikační technologie.

Gratuluji Marku Skoupilovi a Jakubu Kolaříkovi, jejichž bakalářské práce byly na promočním aktu mezi nejlepšími vyhodnocenými závěrečnými pracemi.

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Logistika. V nové akreditaci je tento studijní obor nahrazen programem Logistika se specializací Informatika pro logistiku. Název specializace lépe vystihuje náplň studia a odpovídá požadavkům průmyslové sféry. I v novém navazujícím studiu je zvýšen podíl informatiky, jak to vyžaduje dnešní praxe.

Oldřich Kodym
garant oborů Informační management a Informatika pro logistiku.