prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Profesor

Škola

Vysoká škola logistiky

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Odborné zaměření:

 • Matematika
 • Kvantitativní metody v rozhodování
 • Automatizace
 • Databázové systémy

Projekty:

 • Industry 4.0 a metody umělé inteligence, 2020-2023.
 • Inženýrské aplikace pokročilých metod umělé inteligence, 2017-2020.
 • Evoluční návrh řídících algoritmů. GA ČR 102/09/1668, 2009-2011  (hlavní řešitel).

Vzdělání a odborný růst:

 • 1976: Technická kybernetika, specializace Řídicí technika (VUT v Brně, Fakulta elektrotechnická)
 • 1985: Matematická informatika (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita), Fakulta přírodovědecká)
 • 1998: Technická kybernetika (VUT v Brně, Fakulta strojní)
 • 2001: Aplikovaná matematika (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)
 • 2009: Konstrukční a procesní inženýrství (Vysoké učení technické v Brně)

Praxe:

 • 1976-1986: První brněnská strojírna, Brno, vedoucí projektant
 • 1986-1991: VUT v Brně, Fakulta strojní, Jednotné výpočetní pracoviště, samostatný odborný pracovník
 • 1991-1994: VUT v Brně, Fakulta strojní, Katedra informatiky, odborný asistent
 • 1994-2001: VUT v Brně, Fakulta strojní/Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, odborný asistent
 • 2001-2009: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, docent
 • 2000-2010: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, ředitel ústavu
 • 2009-dosud: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, profesor
 • 2010-dosud: VŠLG o.p.s., Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra magisterského studia, profesor

Odborné organizace:

 • Vědecká rada Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – člen
 • International Carpathian Control Conference – člen mezinárodního programového výboru

Publikace

Pokorný, J., Šeda, P., Šeda, M., Hošek, J.: Modeling Optimal Location Distribution for Deployment of Flying Base Stations as On-Demand Connectivity Enablers in Real-World Scenarios. Sensors, 2021, vol. 21, no. 16, 22 pp. (article number 5580). ISSN 1424-8220. (IF=3,576)

Šeda, M., Peterek, K.: Modification of the Teichmann Model of Population Evacuation in Conditions of Shuttle Transport. In: Matoušek R., Kůdela J. (eds) Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Studies in Fuzziness and Soft Computing, 2021, vol. 403, pp. 279-284. Springer, Cham (Switzerland). ISSN 1434-9922, ISBN 978-3-030-61658-8.

Šeda, P., Šeda, M., Hošek, J.: On Mathematical Modelling of Automated Coverage Optimization in Wireless 5G and beyond Deployments. Applied Sciences-Basel, 2020, vol. 10, no. 24, 25 pp. ISSN 2076-3417.  (IF=2,474)

Seda, P., Mark, M., Su, K.-W. Seda, M., Hosek, J., Leu, J.-S.: The Minimization of Public Facilities with Enhanced Genetic Algorithms Using War Elimination. IEEE Access, 2019, vol. 7, pp. 9395-9405. ISSN 2169-3536. (IF=3,745)

Šeda, M. and Šeda, P.:  Stochastic Heuristics for Knapsack Problems. In: Matoušek R. (ed): Recent Advances in Soft Computing. ICSC-MENDEL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Berlin, 2018, vol. 837, pp. 157-166. ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-97887-1.

Šeda, M., Šedová, J., Horký, M.: Multichannel Queueing Systems and Their Simulation. In: Ntalianis, K. and Croitoru, A. (eds): Applied Physics, System Science and Computers. Springer, Berlin, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2018, vol. 428, pp. 191-197. ISBN 978-3-319-53933-1, ISSN 1876-1110.

Šeda, M. and Šeda, P.: A Minimisation of Network Covering Services in a Threshold Distance. In: Matoušek, R. (ed.): Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015, pp. 159-169. ISBN 978-3-319-19823-1. [Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, vol. 378, pp. 159-169. ISSN 2194-5357.]

Šeda, M., Roupec, J. and Šedová, J.: Transportation Problem and Related Tasks with Application in Agriculture. International Journal of Applied Mathematics and Informatics. 2014, vol. 8, pp. 26-33. ISSN 2074-1278.

Šeda, M.: Graph and Geometric Algorithms and Efficient Data Structures. Chapter in Zelinka, I., Snášel, V., Abraham, A. (eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach. Berlin, Springer-Verlag, 2013, pp. 73-95.  ISBN 978-3-642-30-503-0.

Ošmera, P., Šeda, M., Weisser, R.: Evolutionary Optimization of Controllers. Chapter in Zelinka, I., Snášel, V., Abraham, A. (eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach. Berlin, Springer-Verlag, 2013, pp. 869-887.  ISBN 978-3-642-30-503-0.

Matoušek, R., Minář, P., Lang, S., Šeda, M.: HC12: Efficient PID Controller Design. Engineering Letters, 2012, vol. 20, no. 1, pp. 42-48. ISSN 1816- 093X.

Mauder, T., Šandera, Č, Štětina, J., Šeda, M.: Optimization of the Quality of Continuously Cast Steel Slabs Using The Firefly Algorithm. Materiali in Tehnologije (Materials and technology), 2011, vol. 45, no. 4, pp. 347-350. ISSN 1580-2949. (IF 0,638)

knihy na domácím fóru

Zelinka, I., Oplatková, Z., Šeda, M., Ošmera, P., Včelař, F.: Evoluční výpočetní techniky. Principy a aplikace. BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-218-3.

Švarc, I., Matoušek, R., Šeda, M., Vítečková, M.: Automatické řízení. CERM, Brno, 2011, 348 str. ISBN 978-60-214-4398-3.

Malindžák, D. a kol.: Modelovanie a simulácia v logistike. TU Košice, Košice, 2009, 182 str. ISBN 978-80-553-0265-2. (Šeda, M.: Toky v sítích, str. 81-91; Nejkratší cesta v grafu, str. 91-96; Lineární programování, str. 98-112.)