Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Vedoucí Katedry bakalářského studia a garant specializace Logistika ve službách

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Odborné zaměření:

 • Podniková ekonomika a management
 • Veřejná správa
 • Vícekriteriální metody rozhodování

 

Projekty: 

 • 2012/2013 – Člen řešitelského týmu projektu SP 2013/173: Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu
 • 2013/2014 – Člen řešitelského týmu projektu SP 2014/126: Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu.
 • 2014/2015 – Člen řešitelského týmu projektu SP2015/93: Aplikace hybridních vícekriteriálních metod v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu
 • 2019/2022 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Implementace digitalizace pro logistiku
 • 2021/2022 – TAČR TITSMSMT933: Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství od roku 2016

 

Vzdělání a odborný růst:

 •  2011: Ing. Veřejná ekonomika a správa, VŠB Ostrava, Fakulta ekonomická
 • 2012: Ing. Ekonomika podniku, VŠB Ostrava, Fakulta ekonomická
 • 09 - 12/2014 – Německo/Mittweida – University of Applied Sciences
 • 2016: Ph.D., Ekonomika podniku, VŠB Ostrava, Fakulta ekonomická
 • 12/2016 – přednáškový pobyt Německo/Mittweida – University of Applied Sciences
 • 06/2021 - přednáškový pobyt v Chorvatsku/ University of Rijeka
 • 06/2022 - přednáškový pobyt v Chorvatsku/ University of Rijeka

Praxe: 

 • 2009 – 2010: Česká spořitelna a.s., bankovní poradce
 • 2012 – 2013: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., asistentka rektora
 • 2015 – 2017: VŠLG o.p.s., zástupce vedoucího Katedry bakalářského studia
 • 2017 – doposud: vedoucí Katedry bakalářského studia a garant specializace Logistika ve službách
 • 2018 – doposud: starostka v obci

Publikace

ŘÍHA, Zdeněk a Iveta DOČKALÍKOVÁ. Economic aspect of combined transport. Open Engineering [online]. 2021, 11(1), 994-999 [cit. 2021-12-10]. ISSN 2391-5439. Dostupné z: doi:10.1515/eng-2021-0095. (WOS, SCOPUS)

CEMPÍREK, Václav, Ondrej STOPKA, Pavol MEŠKO, Iveta DOČKALÍKOVÁ and Leo TVRDOŇ. Design of Distribution Centre Location for Small E-shop Consignments Using the Clark-Wright Method. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B. V., 2021. p. 224-233. ISSN 2352-1465.

DOČKALÍKOVÁ, Iveta, Václav CEMPÍREK a Ivana INDRUCHOVÁ. Multimodal Transport as a Substitution for Standard Wagons. Transportation Research Procedia [online]. 2020, 44, 30-34 [cit. 2021-12-10]. ISSN 23521465. Dostupné z: doi: 10.1016/j.trpro.2020.02.005

CEMPÍREK, Václav, Iveta DOČKALÍKOVÁ a L. BARTUŠKA. Regional Airports Influence Economic Development of the Region. MATEC Web of Conferences [online]. 2018, 236 [cit. 2022-02-14]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201823602004.

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. Analysis of the Factors of Localization of the Company Development using MCDM methods in Practice. In:Conference Proceedings -10 th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE Praha, 2016. ISBN 978-80-87990-10-0.

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. Creating of the Scenarios of the Company Development using MCDM Methods in Practice. In: Conference Proceedings - 9 th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE Praha, 2015. p. 348-358. ISBN 978-80-87990-06-3.

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. MCDM Methods in Practice: Localization suitable places for company by the utilization of AHP and WSA, TOPSIS method. In: Proceedings of the 11 th European Conference on Management, Leadership and Governance – ECMLG 2015. Lisbon: ACPI, 2015. p. 543 – 552. ISBN 978-1-910810-76-7.

KLOZÍKOVÁ, Jana a Iveta DOČKALÍKOVÁ. Decision Support in Rating of the Level of Corporate Governance Using the WINGS Method. In: Proceedings of the 11 th European Conference on Management, Leadership and Governance – ECMLG 2015. Lisbon: ACPI, 2015. p. 569 – 579. ISBN 978-1-910810-76-7.