VŠLG
MENU

Prodloužení on-line výuky

02.11.2020

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 vydaným v souvislosti s epidemií koronaviru se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce, a to od  středy 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Z důvodu nepříznivého vývoje epidemie se prodlužuje zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce, a to do 20. listopadu 2020. Z hlediska organizace výuky na VŠLG dochází k prodloužení období bezkontaktní výuky v obou edukačních centech, a to do 20. listopadu 2020. Podmínky výuky na VŠLG se tímto prodlužují do 20. listopadu 2020.

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 nahrazuje dříve vydaná usnesení z 12. října 2020 a 8. října 2020.

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 zde.

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 zde.

Podmínky výuky na VŠLG zde.