VŠLG
MENU

Studijní plány

Profesně zaměřený bakalářský studijní program Logistika

studijní plán specializace Logistika v dopravě

studijní plán specializace Logistika ve službách

studijní plán specializace Informatika pro logistiku

 

Profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Logistika

studijní plány profilace Logistika a řízení dopravních procesů

studijní plány profilace Logistika a řízení výrobních procesů