VŠLG
MENU

Proč studovat VŠLG

1. Protože určitá výlučnost studia logistiky, vyjádřená i akreditací bakalářského studia na VŠLG, vytváří předpoklad 

  • pro výchovu skutečně vysokoškolsky vzdělaných odborníků v specifické multioborové a nesmírně rychle se rozvíjející oblasti – logistice,
  • pro profilaci této vysoké školy do takové úrovně, která bude zajišťovat její plnohodnotné začlenění mezi ostatní technické vysoké školy bez ohledu na to, zda jsou univerzitami nebo nikoliv.

 2. Protože skladbou předmětů společného bakalářského základu (shodných pro studenty I. ročníku všech oborů), které postupně ubývají a jsou doplňovány povinnými oborovými předměty a předměty volitelnými je umožněno školou připravené a do určité míry i studentem řízené profilování absolventa tak, aby splňoval aktuální požadavky na trhu práce.

3. Protože studenti jsou při studiu na VŠLG vybavováni potřebnými znalostmi ze základních, průpravných a oborových předmětů nezbytnými pro schopnost manažerů a řídících pracovníků optimálně zajistit cílevědomý pohyb lidí, informací, surovin, materiálu, meziproduktů a nakonec konečných produktů k zákazníkovi.

4. Protože VŠLG vytváří všechny předpoklady k výchově pro systémový přístup k řešení problémů. Jako technická vysoká škola, VŠLG vychovává k tvůrčímu myšlení a přístupu ke zpracování řešených úkolů. Podporuje orientaci na technickou originalitu a praktickou využitelnost předkládaných řešení.

5. Protože možností studia v akreditovaném navazujícím magisterském programu Logistika je nejen absolventům bakalářského studia na VŠLG umožněno pokračovat v druhém stupni terciálního vzdělávání a po dvouletém studiu získat titul inženýr.

6. Protože studiem se zapojíte do spolupráce se špičkovými odborníky nejen z logistiky
7. Protože studiem získáte konkurenční výhodu a naučíte si vytvořit vlastní názor
8. Protože studiem na naší škole absolventi získají vyšší společenskou prestiž a úspěšnou profesní kariéru

VŠLG se umístila na třetím místě v oboru Technika v soutěži " Fakulta roku 2016" mezi veřejnými a soukromými školami

V průběhu měsíců listopad 2014 až leden 2015 měli vysokoškoláci České republiky možnost prostřednictvím hlasování na speciálně zřízených webových stránkách www.fakultaroku.cz ohodnotit svoji vlastní fakultu či školu. Soutěž pořádala Česká studentská unie ve spolupráci s dalšími partnery z řad zejména studentských organizací. Do soutěže se zapojilo na 145 vysokých škol České republiky. Dle svého zaměření byly rozděleny na 26 skupin (např. ekonomické, zdravotní, teologické, umělecké, sportovní, sociální, právní, policejní, pedagogické, farmaceutické, architektonické, atd.). Vysoká škola logistiky se v rámci hodnocení soukromých technických škol umístila s přehledem na prvním místě. Cílem hlasování bylo získat názor studentů daných vysokých škol na kvalitu studia a spokojenosti s nabízenými službami školy vůbec. Výsledky hlasování tak mají usnadnit rozhodování absolventům středních škol při výběru terciálního stupně vzdělávání. Vysoká škola logistiky o.p.s. je kvalitní vysokou školou neuniverzitního typu nabízející tři stupně vzdělávání (Bc., Ing., Ph.D.) v ojedinělém studijním programu Logistika. Kvalitu poskytovaných služeb lze tedy potvrdit i dle samotných výpovědí zapojených respondentů.

Vzdělávání v oblasti logistiky se stalo v současnosti velmi významnou a pro řadu oblastí nezbytnou potřebou a ukazuje se, že aktuálně jsou vyžadováni vysokoškolsky připravení odborníci v tomto oboru. A to nejen manažeři s určitými specifickým rysy vyvolanými specifickými potřebami moderních logistických systémů, ale i logisticky systémově připravení odborníci s dostatkem „technických“ informací a schopností „technicky“ myslet při řešení a přípravě optimálních postupů.