VŠLG
MENU

Přijímací řízení

Přihlášky přijímáme do konce měsíce října 2020

Informace o přijímacím řízení Vám sdělí studijní oddělení v Přerově

Více  informací se rovněž dozvíte na Dnech otevřených dveří

Podmínky Přijímacího řízení pro AR 2020/2021

Termíny podání přihlášek pro Přerov a Prahu

 • 1. termín do 30. 04. 2020
 • 2. termín do 10. 06. 2020
 • 3. termín do 10. 09. 2020 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Termíny přijímacího pohovoru pro Přerov a Prahu
(„S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci (Covid-19) mohou být níže uvedené údaje upravovány, zejména ve vazbě na osobní účast.“)

Termíny Přerov:

 • 1. termín 25. 05. 2020
 • 2. termín 22. 06. 2020
 • 3. termín 14. 09. 2020 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Termíny Praha:

 • 1. termín 22. 05. 2020
 • 2. termín 20. 06. 2020
 • 3. termín 12. 09. 2020 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Přijímací řízení

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky v stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím rektora.

Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

 • Písemně (standardní).
 • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
 • Elektronicky

Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny příslušné údaje a doložit požadované doklady

 • Notářsky ověřené kopie (ověřovací doložka) – maturitního vysvědčení; u absolventů VOŠ diplomu o absolutoriu a vysvědčení o absolutoriu; u studentů s titulem Bc. diplomu o státní závěrečné zkoušce.
 • Uchazeč je povinen doložit doklad nejpozději v den přijímacího řízení.

Poplatky za přijímací řízení

 • Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500 Kč.
 • Administrativní poplatek je nevratný.

Úhrada poplatku

 • bakalářské studium – prezenční forma studia 19 500 Kč/semestr
 • bakalářské studium – kombinovaná forma studia 19 500 Kč/semestr
 • navazující magisterské studium – prezenční i kombinovaná forma studia 21 000 Kč/semestr

Poplatek za studium je v 1. ročníku hrazen ve třech splátkách:

 • 1. splátka 5 000 Kč při podpisu Smlouvy o studiu
 • 2. splátka před zahájením zimního semestru
 • 3. splátka před zahájením letního semestru.

Úhrada poplatku

Převodem z účtu – viz níže uvedené účty:

 • č. ú.: 86-7184480257/0100
 • IBAN: CZ19 0100 0000 8671 8448 0257
 • SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

Vkladem v hotovosti na účet (viz výše):

 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení)
 • Konstantní symbol: 0179
 • Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu nebo kopie pokladní složenky. Ten je uchazeč povinen předložit před přijímacím řízením (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

Kontakt

Vysoká škola logistiky o.p.s.

VŠLG Přerov

Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Ivana Kolářová

Vedoucí studijního oddělení

Konzultační středisko

Praha

Sídlo Edukačního centra Praha Vysoké školy logistiky o.p.s. sídlí v budově  Vysoké školy hotelové v Praze na adrese: Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, Troja