VŠLG
MENU

Prezenční studium v EC Praha

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia:

 • Dopravní logistika
 • Logistika služeb
 • Logistika cestovního ruchu

Poplatky za studium bakalářské studium – prezenční forma:

 • 1. ročník 19 500 Kč / semestr

Termíny podání přihlášek pro Prahu

 • 1. termín do 30. 04. 2019
 • 2. termín do 10. 06. 2019
 • 3. termín do 09. 09. 2019  (v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení), absolvování přijímacího řízení. Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

 • Písemně (standardní).
 • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
 • Elektronicky

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Ing. Ivana Kolářová

Vedoucí studijního oddělení

Minimální počet pro otevření studijního oboru 20 studentů.

Bližší informace pro uchazeče

Navazující magisterský studijní obor v prezenční formě studia:

 •  Logistika

Poplatky za studium bakalářské studium – prezenční forma:

 • 1.ročník 21 000 Kč / semestr

Termíny podání přihlášek pro Prahu

 • 1. termín do 30. 04. 2019
 • 2. termín do 10. 06. 2019
 • 3. termín do 09. 09. 2019  (v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je notářsky ověřená kopie (ověřovací doložka) u studentů s titulem Bc. diplomu o státní závěrečné zkoušce. Absolvování přijímacího řízení. Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

 • Písemně (standardní).
 • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
 • Elektronicky

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Ing. Ivana Kolářová

Vedoucí studijního oddělení

Minimální počet pro otevření studijního oboru 20 studentů.

Bližší informace pro uchazeče