VŠLG
MENU

Prezenční studium v EC Praha

Profesně zaměřený bakalářský a navazující magisterský studijní program Logistika

Bakalářský studijní program Logistika nabízí tyto specializace:

  • Logistika v dopravě
  • Logistika ve službách
  • Informatika pro logistiku

Navazující magisterský studijní program Logistika nabízí tyto profilace:

  • Logistika a řízení dopravních procesů
  • Logistika a řízení výrobních procesů

Poplatky za studium

Bakalářské studium

  • 1. ročník 19 500 Kč / semestr

Navazující magisterské studium

  • 1. ročník 21 000 Kč/semestr

Termíny podání přihlášek pro Prahu

1. termín 25. 5. 2020
2. termín 22. 6. 2020
3. termín 14. 9. 2020 (v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení), absolvování přijímacího řízení. Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

  • Písemně (standardní).
  • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
  • Elektronicky

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Ing. Ivana Kolářová

Vedoucí studijního oddělení - finanční záležitosti studentů, systém ISIS

Minimální počet pro otevření studijního oboru 20 studentů.

Bližší informace pro uchazeče