VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

2. ročník – 26. 11. 2018 – výuka zrušena – Angličtina pro logistiku/c –  přednášející Mgr. Floková – skupina č. 1 – náhradní výuka proběhne 3. 1. 2019.

2. ročník – 27. 11. 2018 – výuka zrušena – Angličtina pro logistiku/c –  přednášející Mgr. Floková – skupina č. 2 – náhradní výuka proběhne 3. 1. 2019.

3. ročníkpro všechny obory – 27. 11. 2018 – výuka zrušena – Logistika a udržitelný rozvoj/p –  přednášející Mgr. Floková – náhradní výuka proběhne 4. 1. 2019.

3. ročníkobor LCR – náhradní termínu výuky předmětu Logistika cestovního ruchu p/c – přednášející Mgr. Bekhedda – původní termín 6. 10. 2018 – náhradní termín 5. 1. 2019.

Navazující magisterské studiu

2. ročník – změna termínu výuky 22. 11. 2018 – předmět – Nákupní strategie firmy/p – přednášející prof. Marasová – proběhne 14. 12. 2018  od 8:30 – 14:30 hodin.

 

 

Bakalářské studium:

3. ročníkobor LCR – náhradní termínu výuky předmětu Logistika cestovního ruchu p/c – přednášející Mgr. Bekhedda – původní termín 6. 10. 2018 – náhradní termín 5. 1. 2019.

Navazující magisterské studium:

2. ročník – změna v rozvrhu hodin 23. 11. 2018 – neproběhne výuka předmětu Nákupní strategie firmy/p – přednášející prof. Marasová – náhradní termín – 14. 12. 2018 od 18:00 – 20:30 hodin.

 

Bakalářské studium

1. ročník – náhradní termín výuky předmětu Anglický jazyk/c – skupina č. 1 – přednášející Mgr. Zajícová (původní termín 24. 11. 2018) proběhne 8. 12. 2018 a 5. 1. 2019 navýšením vždy 1 hodiny výuky. Z výše uvedeného důvodu došlo k organizační změně výuky předmětu Aplikační software MS Office/c – přednášející doc. Kodym a výuce předmětu Anglický jazyk/c skupina č. 2 – přednášející PhDr. Loužil.

2. ročník –  obor DOL – upozorňuji na změnu výuky předmětu Dopravní geografie p/c – přednášející doc. Hlavoň – z termínu 8. 12. 2018 na termín 5. 1. 2019.

2. ročník – obor DOL – upozorňuji na změnu času začátku výuky předmětu Dopravní systémy p/c – přednášející Ing. Kalupová – 5. 1. 2019  v novém čase od 12:45 – 18:00 hodin.

3. ročník – pro všechny obory – upozorňuji na změnu času začátku výuky předmětu Praxe k bakalářské práci/c – přednášející Ing. Kalupová – 5. 1. 2019 v novém čase od 9:15 – 12:45 hodin.

Navazující magisterské studium

1. ročník – náhradní termín výuky předmětu Technology and Logistics/c – přednášející Mgr. Zajícová (původní termín 24. 11. 2018) proběhne 5. 1. 2019.

Změny jsou zaznamenány do rozvrhů hodin.

1.ročník – z důvodu nepřítomnosti Mgr. Bedoyi dochází ke změně výuky v termínech 14. 11., 21. 11. 2018 a 2. 1. 2019. Náhradní termín výuky předmětu Aplikační software je stanoven na 3. 1. 2019. Další náhrada výuky proběhne formou samostatně vypracovaného cvičení.

2. ročník – z důvodu nemoci neproběhla 7. 12. 2018 výuka předmětu Ekonomika podniku/p/c – přednášející doc. Říha. Náhradní termín výuky je 17. 12. 2018 v době od 10:15 – 14:30 hodin.

2. ročník – výuka předmětu Management/p – přednášející doc. Grosová  – zrušení přednášek v termínu 7. 12. a 14. 12. 2018. Náhradní výuka předmětu proběhne 30. 11. a 21. 12. 2018 v době od 9:30 – 11:45 hodin.

Změny jsou zapracovány do rozvrhů hodin.