VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

beze změn

Navazující magisterské studium

beze změn

Bakalářské studium:

1. ročník – sk. Mgr. Záchelové – přednáška předmětu Business English v rozsahu 2 hodin se přesouvá z termínu 29. 2. 2020 na termín 25. 4. 2020. Změny jsou zapracovány do rozvrhu.

3. ročník – LOS – výuka předmětů Veřejná správa, kontrolní systémy a audity a Správa veřejných financí – přednášející Dr. Dočkalíková se přesouvá z termínu 17. 4. 2020 na termín 3. 4. 2020. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium:

1. ročník – přednáška předmětu Modelování a simulace logistických procesů – přednášející prof. Fedorko se přesouvá z termínu 29. 2. 2020 na termín 16. 5. 2020;

přednáška předmětu Fyzika v logistických procesech – přednášející Dr. Elisek se přesouvá z termínu 29. 2. 2020 na termín 14.3.2020;

přednáška předmětu English for Supply Chain Management – přednášející Mgr. Kubánek se přesouvá z termínu 14. 3. 2020 na termín 16. 5. 2020;

přednáška předmětu Kvantitativní metody v rozhodování – přednášející prof. Šeda dochází k časovému posunu z 8:30 na 13:45 hod v termínu 14. 3. 2020.ročník.

Změny jsou zapracovány do rozvrhu.

Bakalářské studium

1. ročník – výuka předmětu Informatika – přednášející Dr. Kavka se přesouvá z termínu 21. 3. 2020 na termín 18. 4. 2020.

3. ročníku – obor DOL, IPL – výuka předmětu Řídící a informační systémy – přednášející Dr. Kavka se přesouvá z termínu 21. 3. 2020 na termín 18. 4. 2020. Změna je zapracována do rozvrhu hodin

Navazující magisterské studium

beze změn