VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

1.ročník – náhradní termín výuky předmětu Fyzika – přednášející dr. Sedláček je z původního termínu 17. 4. 2019 přesunut na nový termín 25. 4. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin

2. ročník – cvičení z předmětu Řízení systémů – přednášející dr. Rohleder proběhne 29. 4. 2019 společně pro obě skupiny. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium

1.ročník – přednáška z předmětu Matematika v inženýrské praxi – přednášející dr. Rohleder se přesouvá z termínu 24. 4. 2019 v 8:30 – 10:00 na 3. 4. 2019 v 12:45 – 14:15 a cvičení z téhož předmětu z termínu 24. 4. 2019 v 10:15 – 11:45 na 17. 4. 2019 v 12:45 – 14:15. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

 

 

Bakalářské studium:

3. ročník – výuka předmětu Praxe k bakalářské práci – přednášející Ing. Kalupová proběhne 26. 4. 2019 pro všechny obory společně, a to v čase od 14:30 – 16:15 hodin. Úprava je provedena v rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium:

1. ročník – výuka předmětu Řízení dodavatelských systémů /p/c – přednášející dr. Sedláček byla přesunuta z termínu 29. 3. 2019 na termín 11. 5. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

1. ročník – výuka předmětu Dopravní systémy/p/c – přednášející Ing. Kalupová je přesunuta z termínu 27. 4. 2019 na termín 11. 5. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

 

Bakalářské studium

rozvrh beze změn

Navazující magisterské studium

rozvrh beze změn

1. ročník – dne 5. 4. 2019 neproběhla výuka předmětu Mikroekonomiep/c – přednášející doc. Říha. Náhradní termín výuky je stanoven na  3. 5. 2019. Změna byla zapracována do rozvrhu hodin.

2. ročník – výuku předmětu Marketing p/c – přednášející doc. Grosovou se přesouvá z termínu 9. 5. 2019 na termín 3. 5. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.