VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

beze změn

Navazující magisterské studium

beze změn

Bakalářské studium:

beze změn

Navazující magisterské studium:

2. ročník – Výroba – přesun výuky předmětu „Řízení a plánování výroby“ – přednášející Ing. Cech z termínu 15. 5. 2021 na termín 19. 3. 2021. Změna je zapracovaná do rozvrhu hodin.

2. ročník – Výroba, Doprava – přesun výuky předmětu „Řízení jakosti logistických procesů“ – přednášející Dr. Čapka z termínu 15. 5. 2021 na termín 26. 3. 2021. Změna je zapracovaná do rozvrhu hodin.

2. ročník – Výroba, Doprava – výuka předmětu Diplomový seminář – přednášející Dr. Kalupová byla přesunuta z termínu 6. 3. 2021 na termín 5. 3. 2021. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Bakalářské studium

3. ročník LVD – náhradní termíny výuky předmětu Systémy kombinované dopravy – přednášející prof. Cempírek, a to:

  • sobota 6. 3. 2021 ke stávající výuce byly přidány 2 hodiny
  • sobota 20. 3. 2021 ke stávající výuce byly přidány zbylé 2 hodiny. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium

2. ročník – Výroba, Doprava – do rozvrhu hodin byla přidána výuka předmětu Diplomový seminář – přednášející Dr. Kalupová, a to na termín 5. 3. 2021. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.