VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

1. ročník – ve středu 11. 12. 2019 je zrušena výuka předmětů Matematika – přednášející prof. Šeda. Změna nebude zapracována do rozvrhu hodin.

2. ročník – obor LOS – 16. 12. 2019 dochází k časovému posunu přednášky Živnostenské podnikání – přednášející JUDr. Kapplová se začátkem výuky od 8:30 hodin. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

2. ročník – obor DOL – byla provedena změna v rozvrhu hodin u předmětu Dopravní geografie – přednášející prof. Marasová. Výuka z termínu 29. 11. 2019 byla přesunuta na termín 10. 1. 2020 v čase od 11:00 do 19:45. Výuka předmětu Dopravní geografie nastavená v termínu 13. 12. 2019 bude nově probíhat v čase od 11:00 do 18:00. Změna byla zapracována do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium

1.ročník – ve středu 11. 12. 2019 je zrušena výuka předmětů Matematika v inženýrské praxi – přednášející prof. Šeda. Změna nebude zapracována do rozvrhu hodin.

1.ročník – výuka předmětu Matematika v inženýrské praxi – přednášející Dr. Rohleder se přesouvá z termínu 17. 12. 2019 na termín 16. 12. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Bakalářské studium:

2. ročník – výuka předmětu „Ekonomika podniku“ – přednášející Dr. Dočkalíková se přesouvá z termínu 29. 11. 2019 na termín 14. 12. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

2. ročník – výuka předmětů Angličtina pro logistiku – přednášející Mgr. Delongová a Mgr. Záchelová se v termínu 11. 1. 2020 posouvá na čas od 15:30 hodin.

2. ročník DOL – výuka předmětu Dopravní geografie – přednášející prof. Marasová se přesouvá z termínu 29. 11. 2019 na termín 11. 1. 2019 v čase od 8:30 hodin. Změna je zapracována do rozvrhu hodin:

Navazující magisterské studium:

2. ročník – změnu termínu výuky předmětu – Kvantitativní metody v rozhodování II – přednášející prof. Šeda se přesouvá z termínu 1. 11. 2019 na termín 11. 1. 2020.

Změny ve výuce jsou zapracovány do rozvrhu hodin.

Bakalářské studium

Výuka předmětů – 1. ročník – Business English; 2. ročník – Angličtina pro logistiku;  – přednášející Mgr. Palesová, která neproběhla v termínech 2. a 23. 11. 2019 bude nahrazena v letním semestru.

Navazující magisterské studium

Výuka předmětu – 1. NM – English for Supply Chain Management – přednášející Mgr. Palesová, která neproběhla v termínech 2. a 23. 11. 2019 bude nahrazena v letním semestru.

3. ročník – výuka předmětu Logistika železniční a vodní dopravy, přednášející Ing. Kalupová, se dne 27. 11. 2019 nekoná. Způsob náhrady sdělí vyučující studentům na příští výuce. Změna je zapracována do rozvrhu.