VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

beze změn

Navazující magisterské studium

1. ročník – přesun výuky z termínu 10. 1. 2020 na termín 24. 1. 2020 – předmět Mechanizační a manipulační prostředky v logistice – přednášející prof. Fedorko.

Bakalářské studium:

beze změn

Navazující magisterské studium:

1. ročník – přesun výuky z termínu 11. 1. 2020 na termín 25. 1. 2020 u předmětu Mechanizační a manipulační prostředky v logistice – přednášející prof. Fedorko.

Změny ve výuce jsou zapracovány do rozvrhu hodin.

Bakalářské studium

Výuka předmětů – 1. ročník – Business English; 2. ročník – Angličtina pro logistiku;  – přednášející Mgr. Palesová, která neproběhla v termínech 2. a 23. 11. 2019 bude nahrazena v letním semestru.

Navazující magisterské studium

Výuka předmětu – 1. NM – English for Supply Chain Management – přednášející Mgr. Palesová, která neproběhla v termínech 2. a 23. 11. 2019 bude nahrazena v letním semestru.