VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

3. ročníkúprava rozvrhu hodin předmětu Geografické informační systémy – přednášející doc. Ruda. Změny jsou zapracovány do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium

1. ročník – výuka předmětu English for Supply Chain Management – přednášející Mgr. Kubánek byla z termínu 6. 11. 2019 přesunuta na termín 30. 10. 2019. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Bakalářské studium:

beze změn

Navazující magisterské studium:

1. ročník – upozorňuji na úpravu rozvrhu hodin Vaší výuky dne 18. 10. 2019. Předměty  v tento den v rozvrhu zůstaly beze změn, pouze došlo k jejich časovému přesunu. Změna je zapracována do rovzrhu hodin.

Bakalářské studium

rozvrh beze změn

Navazující magisterské studium

rozvrh beze změn

1. a 2. ročník – upozorňuji, že dne 18. 10. 2019 a 29. 11. 2019 nebude probíhat výuka předmětů 1. ročník – předmět – Ekonomika a 2. ročník – předmět Ekonomika podniku – přednášející doc. Říha. Přednášející zadá studentům náhradní formu výuky. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.