VŠLG
MENU

Změny v rozvrhu

Bakalářské studium

2. ročník – IPL – změna termínu výuky předmětu Komunikační technologie – přednášející doc. Kodym, a to z 27. 11. 2020 na 11. 12. 2020. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium

beze změn

Bakalářské studium:

2. ročník – IPL – změna termínu výuky předmětu Komunikační technologie – přednášející doc. Kodym, a to z 27. 11. 2020 na 11. 12. 2020. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

3. ročník – IPL – změna termínu výuky předmětu Databáze – přednášející doc. Kodym, a to z 27. 11. 2020 na 11. 12. 2020. Změna je zapracována do rozvrhu hodin.

Navazující magisterské studium:

beze změn

Bakalářské studium

beze změn

Navazující magisterské studium

  1. ročník – z důvodu souběhu dvou předmětů v jsem provedla změnu ve výuce předmětu English for Suplly Chain Management I – přednášející Mgr. Palesová. Změna je zapracována do rozvrhu hodin